Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wyczerpanie patentu w kontekście importu równoległego produktów leczniczych
W wyroku z 12 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni przepisu zawartego w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej dotyczącego tzw. szczególnego mechanizmu, który czasowo wyłączył wyczerpanie patentu w odniesieniu do importu równoległego produktów leczniczych z ośmiu państw, w tym Polski, które przystąpiły do UE w 2004 r.
Wyczerpanie patentu w kontekście importu równoległego produktów leczniczych
Czy informacje ujawnione we wniosku leniency są poufne?
Wyrokiem z 28 stycznia 2015 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-345/12 (Akzo Nobel NV, Akzo Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB przeciwko Komisji). Orzeczenie to dotyczyło uprawnień Komisji do ujawniania informacji zawartych we wniosku leniency, co do których strona wnosi o zachowanie poufności.
Czy informacje ujawnione we wniosku leniency są poufne?
Wino marki Kenzo?
Czy samo noszenie danego imienia uprawnia do jego rejestracji jako znaku towarowego? Czy zgłoszenie słownego znaku towarowego dla towarów i usług z innej klasy niż towary sygnowane identycznym znakiem renomowanym wyklucza rejestrację takiego znaku towarowego? Na te pytania odpowiedział ostatnio Sąd.
Wino marki Kenzo?
Osadzanie cudzych treści na stronach internetowych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie BestWater stwierdził, że tzw. osadzanie (ang. embedding) nie narusza wyłącznego prawa twórcy (uprawnionego) do decydowania o rozpowszechnieniu utworu. Nie oznacza to jednak, że uprawniony nie może skutecznie przeciwstawić się takim działaniom.
Osadzanie cudzych treści na stronach internetowych
Korzystanie z cudzej bazy danych
Jaki jest zakres prawnej ochrony baz danych? Czy legalni użytkownicy mogą z nich korzystać w sposób nieograniczony? Czy twórca bazy danych może ograniczać do niej dostęp? Na te i podobne pytania musiały odpowiedzieć sądy w związku ze sporem pomiędzy liniami lotniczymi Ryanair a spółką prowadzącą wyszukiwarkę tanich biletów lotniczych w Internecie – PR Aviation.
Korzystanie z cudzej bazy danych
Master Cola, czyli Coca-Cola po arabsku
Oceniając podobieństwo znaków towarowych, należy brać pod uwagę także rodzaj pisma, jakim zapisano elementy słowne tych znaków. Tak orzekł Sąd w kolejnym wyroku dotyczącym renomowanych znaków towarowych
Master Cola, czyli Coca-Cola po arabsku
Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych
Sąd doprecyzował kompetencje organów w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, przypominając, że Komisja nie jest organem odwoławczym od decyzji krajowych organów konkurencji
Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych
Kiedy używanie oznaczenia w zmienionej postaci jest rzeczywistym używaniem znaku towarowego?
Wyrokiem z 24 października 2014 r. Sąd UE rozstrzygnął sprawę Xavier Grau Ferrer przeciwko OHIM (T-543/12). Zasadniczy problem prawny, jaki pojawił się w tym orzeczeniu, dotyczył oceny spełnienia obowiązku rzeczywistego używania znaku towarowego w sytuacji używania oznaczenia, którego postać różni się od zarejestrowanej postaci znaku.
Kiedy używanie oznaczenia w zmienionej postaci jest rzeczywistym używaniem znaku towarowego?
Digitalizacja książek przez biblioteki
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że prawo do digitalizacji dzieł przez bibliotekę może być wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla udostępnienia tych dzieł użytkownikom za pośrednictwem komputerów znajdujących się w bibliotece.
Digitalizacja książek przez biblioteki
Dwie minuty mogą przesądzić o przyznaniu odszkodowania za opóźniony lot
W ściśle określonych wypadkach pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania za opóźnienie samolotu. Prawo nie definiuje jednak, jak precyzyjnie liczyć jego czas. Odpowiedzi na to pytanie udzielił ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE.
Dwie minuty mogą przesądzić o przyznaniu odszkodowania za opóźniony lot
Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy
W orzeczeniu wydanym w sprawie znanego krzesełka dla dzieci Tripp Trapp TSUE przeprowadził wykładnię przeszkód rejestracji odnoszących się do kształtu produktu.
Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy
Na poważnie o parodii w prawie autorskim
Cudzy utwór można zgodnie z prawem wykorzystać w celach parodystycznych, jednak pamiętać należy, że jest to szczególny wyjątek od ogólnego prawnoautorskiego monopolu.
Na poważnie o parodii w prawie autorskim