Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kiedy wzór przemysłowy jest publicznie udostępniony?
Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii zakresu pojęcia publicznego udostępnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
Kiedy wzór przemysłowy jest publicznie udostępniony?
Internet ponad zasadą terytorialności praw własności intelektualnej?
Decydujące znaczenie dla oceny używania znaku towarowego w ofercie internetowej ma kwestia, czy jest ona adresowana do odbiorców znajdujących się w państwie członkowskim, w którym znak towarowy jest chroniony.
Internet ponad zasadą terytorialności praw własności intelektualnej?
Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy
Nawet jeśli znak uprawnionego zarejestrowany jest jako czarno-biały, kolorystyka, w jakiej jest używany, może być brana pod uwagę w całościowej ocenie ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzeń wywoływanego przez oznaczenie naruszyciela.
Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy
Zła wiara zawsze znaczy to samo
Asumptem do wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości na temat złej wiary zgłaszającego znak towarowy stała się… butelka jogurtu.
Zła wiara zawsze znaczy to samo
Kto może unieważnić wspólnotowy znak towarowy?
Każdy może wnosić o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego w oparciu o bezwzględne przeszkody rejestracji. Nawet jeśli ma w tym własny interes.
Kto może unieważnić wspólnotowy znak towarowy?
Wykaz towarów objętych rejestracją znaku towarowego musi być szczegółowy
Urzędy patentowe krajów UE oraz OHIM w ramach programu harmonizacji swoich praktyk dotyczących znaków towarowych wydały wspólny komunikat, w którym wymienione zostały sposoby wdrożenia wyroku TSUE przez urzędy poszczególnych krajów UE.
Wykaz towarów objętych rejestracją znaku towarowego musi być szczegółowy
Nie trzeba unieważniać znaku, żeby pozwać
Czasem nieuczciwi przedsiębiorcy nie tylko używają oznaczenia naruszającego cudze znaki towarowe, ale także rejestrują je, uzyskując formalną ochronę. W sporze o naruszenie twierdzą, że służą im prawa wyłączne i na tej podstawie wnoszą o oddalenie pozwu.
Nie trzeba unieważniać znaku, żeby pozwać
Nie każda domena internetowa to znak towarowy
Sąd odmówił spółce Getty Images, Inc. zarejestrowania jako znaku towarowego oznaczenia tożsamego z jej domeną internetową PHOTOS.COM ze względu na brak charakteru odróżniającego oznaczenia.
Nie każda domena internetowa to znak towarowy
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich
Z rozporządzenia 261/2004 można wywieść prawo do odszkodowania nie tylko za odwołanie lotu, ale też za jego opóźnienie o ponad 3 godziny. Pasażerowie skwapliwie korzystają z tego prawa, a rozstrzygnięcia sądów wciąż budzą nowe kontrowersje.
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich
Czy zleceniobiorca narusza znak towarowy?
Do odpowiedzi na powyższe pytanie sprowadzało się rozstrzygnięcie sprawy, w której sąd krajowy pytał TSUE o odpowiedzialność działającego na zlecenie podmiotu rozlewającego napój do puszek.
Czy zleceniobiorca narusza znak towarowy?
Ekoznak towarowy dla ekodrzwi?
Przedrostek eko- w połączeniu z nazwą rodzajową produktów, dla których wnosi się o rejestrację, ma charakter opisowy. Dlatego takie oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
Ekoznak towarowy dla ekodrzwi?
Granice państw członkowskich bez znaczenia dla zachowania praw do znaku wspólnotowego?
Nieużywanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty przez pięć kolejnych lat od rejestracji grozi jego wygaszeniem. TSUE miał odpowiedzieć na pytanie, czy dla zachowania prawa do znaku wspólnotowego wystarczy jego używanie w jednym państwie UE.
Granice państw członkowskich bez znaczenia dla zachowania praw do znaku wspólnotowego?