nieruchomości | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nieruchomości

Przegląd istotnych zmian w prawie budowlanym
Ustawodawca w 2022 r. wprowadził szereg istotnych zmian w prawie budowlanym. Najważniejsze z nich dotyczą dalszej cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Wprowadzono m.in. możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu w postaci elektronicznej, a także elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Ponadto uproszczono procedury administracyjne w zakresie budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych oraz implementowano nowe obowiązki w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.
Przegląd istotnych zmian w prawie budowlanym
Trwają prace legislacyjne ukierunkowane na stopniową eliminację prawa użytkowania wieczystego
Rządowy projekt reformy prawa użytkowania wieczystego koncentruje się na zmianie zasad i sposobu ustalania ceny sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu. Poza tym użytkownikom wieczystym przyznaje się roszczenie o nabycie użytkowanej nieruchomości. Wszystko to wpisuje się w proces stopniowej eliminacji użytkowania wieczystego.
Trwają prace legislacyjne ukierunkowane na stopniową eliminację prawa użytkowania wieczystego
Umowy najmu w sektorze PRS
Coraz więcej najemców dostrzega przewagę najmu instytucjonalnego nad wynajmem od osób prywatnych. Przyczyną jest bezpieczeństwo i stabilność stosunku najmu, atrakcyjny standard oferowanych lokali oraz pakiet usług związanych z zarządzaniem lokalami. Pytanie brzmi, jakiego typu umowę zawrzeć w takim stosunku najmu.
Umowy najmu w sektorze PRS
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego
W ostatnich latach można zaobserwować znaczne ożywienie na rynku mieszkań na wynajem, a w rezultacie wzrost zainteresowania inwestycjami w nieruchomości przeznaczone na wynajem również pośród inwestorów zagranicznych (tzw. PRS, czyli private rented sector). W odpowiedzi ustawodawca wprowadził do systemu prawnego szereg zmian i nowości w przepisach dotyczących umów najmu. Jedną z takich zmian było wprowadzenie umowy najmu instytucjonalnego, która ze swego założenia ma być umową najmu zawieraną właśnie przez przedsiębiorców z sektora PRS.
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego
Luka planistyczna: zmiana zasad ustalania odszkodowania i opłaty planistycznej
7 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady ustalania wartości nieruchomości w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej. Czy i w jakim zakresie wpłyną one na sytuację właścicieli nieruchomości?
Luka planistyczna: zmiana zasad ustalania odszkodowania i opłaty planistycznej
Kooperatywa mieszkaniowa – nowa formuła realizacji inwestycji na rynku budownictwa mieszkaniowego
Od 1 marca 2023 r. na zagospodarowanym przez deweloperów rynku mieszkaniowym będą mogły zacząć działać kooperatywy mieszkaniowe. Tego dnia wejdą w życie przepisy wprowadzające ramy ich działalności oraz przewidujące zachęty do realizacji tego typu oddolnych inicjatyw budownictwa.
Kooperatywa mieszkaniowa – nowa formuła realizacji inwestycji na rynku budownictwa mieszkaniowego
Brak współdziałania inwestora a odstąpienie od umowy
Współdziałanie stron jest niezbędne przy wykonywaniu wielu umów. Jest tak w szczególności w przypadku umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane, w których osiągnięcie celu umowy następuje w toku mniej lub bardziej złożonego procesu i składa się z wielu elementów. Ustawodawca dostrzegł tę silną zależność i przewidział daleko idące rozwiązanie mające zastosowanie, gdy tego współdziałania brak. W takiej sytuacji może bowiem dojść nawet do odstąpienia od umowy.
Brak współdziałania inwestora a odstąpienie od umowy
Elektroniczny Dziennik Budowy
Wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy jest kolejnym etapem rozwoju cyfryzacji procesu budowlanego.
Elektroniczny Dziennik Budowy
Ustawa o drogach publicznych: kolejne decyzje administracyjne z możliwością przeniesienia
Od 29 czerwca 2022 r. można przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z trzech rodzajów decyzji wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych. Chodzi o decyzje zezwalające na: lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i reklam, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Taką zmianę wprowadziła ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa o drogach publicznych: kolejne decyzje administracyjne z możliwością przeniesienia
Czy bank musi ponownie skontrolować przedsięwzięcie deweloperskie, gdy nabywca spóźnił się z wpłatą?
Obowiązująca od 1 lipca 2022 r. nowa ustawa deweloperska rozszerza zakres bankowej kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego przed wypłaceniem deweloperowi środków należnych za dany etap inwestycji. Przepisy nie są jednak precyzyjne i nie wiadomo, czy bank musi powtórzyć kontrolę, gdy nabywca z opóźnieniem wpłacił środki na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 
Czy bank musi ponownie skontrolować przedsięwzięcie deweloperskie, gdy nabywca spóźnił się z wpłatą?
Nowe prawo pierwokupu i inne regulacje związane z rewitalizacją w Warszawie
W obrocie nieruchomościami na terenie Warszawy pojawił się niedawno nowy istotny element. W marcu 2022 r. miasto stołeczne Warszawa uzyskało prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy. Obszar ten obejmuje prawie w całości Pragę Północ i znaczne tereny Pragi Południe oraz Targówka. Granice obszaru przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
Nowe prawo pierwokupu i inne regulacje związane z rewitalizacją w Warszawie
Jak obalić domniemanie z ksiąg wieczystych?
Księgi wieczyste zawierają szereg informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości (działy II–IV). Zawarte tam dane objęte są domniemaniem ich prawdziwości (art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Co jednak jeśli okaże się, że treść księgi wieczystej różni się od rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości? Czy domniemanie można obalić i w jaki sposób to najlepiej zrobić? Najpopularniejszym instrumentem jest wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nie jest to jednak jedyny sposób, co ostatnio potwierdził Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie.
Jak obalić domniemanie z ksiąg wieczystych?