sądy apelacyjne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

sądy apelacyjne

Prezes URE może nakazać kontynuowanie działalności, nawet jeśli zbyto już niezbędną do tego infrastrukturę
Jest możliwe, co do zasady, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorcę energetycznego w trybie art. 40 ust. 1 Prawa energetycznego, nawet jeżeli nie jest on właścicielem infrastruktury, która ma służyć do jej prowadzenia.
Prezes URE może nakazać kontynuowanie działalności, nawet jeśli zbyto już niezbędną do tego infrastrukturę
Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w internecie
Ocena skali naruszenia majątkowych praw autorskich, jeśli dochodzi do niego w internecie, bywa trudna. Wykazanie wysokości szkody jest wówczas jednym z wyzwań, przed jakimi stają uprawnieni. Pomocą w tego typu sprawach jest instytucja zryczałtowanego odszkodowania. Problematykę tę podejmuje niedawne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jego omówienie jest dobrą okazją, by podsumować kilka ogólnych zasad postępowania w tego typu sprawach.
Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w internecie
Nie wszystko prezent co na Święta
Wbrew pozorom nie będzie to tekst żartobliwy. Nie będzie też optymistyczny. Zwłaszcza dla osób dorosłych, którym zdarza się otrzymać w okresie świątecznym prezent. Nawet gdy zdaje się on pochodzić od Mikołaja. Zwłaszcza Świętego Mikołaja.
Nie wszystko prezent co na Święta
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
Sąd apelacyjny uznał za nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu śmierci odbiorcy. Swoje rozstrzygnięcie oparł na stwierdzeniu, że umowy regulujące dystrybucję lub sprzedaż energii elektrycznej przechodzą na następców prawnych zmarłego spadkodawcy (VI ACa 1536/15).
Prawo do dostaw energii elektrycznej podlega dziedziczeniu
Nakład konieczny na „inny nakład” nie jest nakładem koniecznym podlegającym rozliczeniu
Kwestia zakwalifikowania nakładów poczynionych na nieruchomość jako nakładów koniecznych bądź „innych nakładów” ma znaczenie przy rozliczeniach między właścicielem nieruchomości a posiadaczem nieruchomości, który takie nakłady poniósł. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że nie w każdym przypadku będzie można odzyskać wartość nakładów koniecznych od właściciela.
Nakład konieczny na „inny nakład” nie jest nakładem koniecznym podlegającym rozliczeniu
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Nawet jeśli odbiorca zwlekający z zapłatą za prąd, gaz lub ciepło nie odbierze z poczty pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostaw, przedsiębiorca energetyczny może wstrzymać dostawy, jeśli zaległe należności nie zostaną uiszczone w ciągu 28 dni od pierwszego awizowania. Taki wniosek wypływa z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Nieodebranie powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw gazu, energii lub ciepła nie zawsze uchroni przed wstrzymaniem
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Nie ma możliwości nałożenia na koncesjonariusza kary za naruszenie obowiązków związanych z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, jeżeli przychód z tej działalności wynosi zero.
Prezes URE nie nałoży kary, gdy nie ma przychodu z działalności koncesjonowanej
Licencja bezterminowa w ocenie sądu
Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej, choć dyskutowane przez autorów komentarzy, nie było do niedawna przedmiotem oceny sądów. Dopiero ostatnio pojawiło się orzeczenie, w którym sąd apelacyjny wyinterpretował z oświadczeń i zachowania stron fakt zawarcia przez nie umowy licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony, z wyłączeniem możliwości jej wypowiedzenia.
Licencja bezterminowa w ocenie sądu
Kto jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania stworzonego przez żołnierza?
To z pozoru dość egzotyczne zagadnienie ma bardzo praktyczny wymiar. W analogicznej sytuacji jak żołnierz – programista mogą być bowiem osoby pozostające w innych niepracowniczych stosunkach podległości służbowej.
Kto jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania stworzonego przez żołnierza?
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Niebagatelne znaczenie planów rozwoju dla oceny warunków przyłączenia znalazło wreszcie jasny wyraz w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym zdaje się zmieniać dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie oceny istnienia warunków przyłączenia.
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Kto jest odpowiedzialny za ocieplenie wnętrza balkonów
Ocieplenie wnętrza balkonów, jako czynność zmierzająca do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, jest obowiązkiem wspólnoty mieszkaniowej
Kto jest odpowiedzialny za ocieplenie wnętrza balkonów
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Nieuczciwi dłużnicy korzystają z całego łańcuszka osób trzecich, które pomagają udaremnić zaspokojenie wierzytelności. Do odpowiedzialności odszkodowawczej można jednak pociągnąć nie tylko osobę, która takim działaniem wyrządziła szkodę wierzycielom, ale także osobę, która świadomie z takiej szkody skorzystała.
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli