inne sądy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

inne sądy

Las przeszkadza w sprzedaży lokalu?
Czy Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości o charakterze częściowo leśnym? Zaskakujące postanowienie Sądu Rejonowego w Wołominie.
Las przeszkadza w sprzedaży lokalu?
Na naszych oczach wykuwa się porządek konstytucyjny UE
5 maja 2020 r. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) wydał głośne orzeczenie w sprawie dotyczącej realizowanego przez Europejski Bank Centralny tzw. „Programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych”. Wyrok wywołał wielkie poruszenie, gdyż Federalny Trybunał Konstytucyjny wprost odmówił w nim zastosowania się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to pierwszy tego typu przypadek w historii. Ma on jednak całkiem przeciwne znaczenie niż to, które przypisują mu przeciwnicy integracji europejskiej.
Na naszych oczach wykuwa się porządek konstytucyjny UE
Czy graficzny znak towarowy może być także znakiem towarowym pozycyjnym?
Udowodnienie rzeczywistego używania pozycyjnego znaku towarowego w obrocie jest możliwe również wtedy, gdy pozycyjny znak towarowy jest używany w połączeniu z innymi elementami graficznymi.
Czy graficzny znak towarowy może być także znakiem towarowym pozycyjnym?
Jurysdykcja w sprawach dotyczących międzynarodowych umów o roboty budowlane w świetle rozporządzenia Bruksela I bis
W sporach dotyczących transgranicznych umów o roboty budowlane jednym z zagadnień do rozstrzygnięcia jest kwestia jurysdykcji. Strona przed wdaniem się w spór może podnieść zarzut braku jurysdykcji krajowej sądów polskich. Przy ustalaniu jurysdykcji w sprawach dotyczących ww. umów zastosowanie znajdzie rozporządzenie Bruksela I bis . Do kwestii zastosowania tego rozporządzenia w procesie cywilnym, którego przedmiotem są roboty budowlane, odniósł się niedawno Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących międzynarodowych umów o roboty budowlane w świetle rozporządzenia Bruksela I bis
Gdzie dwóch się bije o patent… tam pacjent korzysta
Jak niepozorna cząsteczka doprowadziła do sporu, którego rezultat może zmienić podejście do oceny znaczenia interesu pacjentów w sporach patentowych dotyczących farmaceutyków.
Gdzie dwóch się bije o patent… tam pacjent korzysta
Pół miliona kary za skryte przejęcie poza kontrolą Prezesa UOKiK
Na stronie UOKiK została opublikowana decyzja, która powinna być obowiązkową lekturą dla przedsiębiorców planujących przejęcia – wskazuje bowiem, jakich błędów unikać na etapie przygotowania i przeprowadzenia transakcji oraz późniejszych kontaktów z UOKiK.
Pół miliona kary za skryte przejęcie poza kontrolą Prezesa UOKiK
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
18 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Hadze wydał częściowy wyrok w głośnej sprawie dotyczącej odpowiedzialności za szkody w środowisku wyrządzone w związku z wyciekiem ropy z rurociągów w Nigerii.
Globalne koncerny ponoszą odpowiedzialność za szkody w środowisku wyrządzone przez ich spółki zależne
Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy – skutki dla podmiotów prywatnych
Jeśli dyrektywa unijna została wdrożona nieprawidłowo, podmioty prywatne do czasu jej prawidłowego wdrożenia mogą albo powoływać się na bezpośrednio skuteczny przepis dyrektywy, albo stosować niezgodne z dyrektywą przepisy krajowe. Państwo nie może nakładać na podmioty prywatne obowiązków wynikających z niewdrożonej lub nieprawidłowo wdrożonej dyrektywy. Zasady te zostały przywołane w jednej ze spraw dotyczących odmowy zatwierdzenia opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej.
Nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy – skutki dla podmiotów prywatnych
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
W sierpniu 2015 r. Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie w sprawie statku Arctic Sunrise. Sprawa dotyczyła akcji protestacyjnej ekologów na Morzu Peczorskim w obronie środowiska naturalnego Arktyki. U podstaw sporu legło zajęcie statku i zatrzymanie przez władze rosyjskie trzydziestu uczestników protestu.
Co dla ochrony środowiska wynika z orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w sprawie Arctic Sunrise?
Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium
Brak określenia gwaranta w treści gwarancji bankowej uniemożliwia zamawiającemu uznanie, że wadium zostało wniesione prawidłowo. Tego typu błędu nie sposób usunąć w drodze wykładni.
Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium
Czy państwo może być adwokatem środowiska?
O wpływie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie połowów wielorybów na praktykę stosowania prawa międzynarodowego.
Czy państwo może być adwokatem środowiska?
Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?
Producenci cementu, wezwani przez Komisję Europejską do przedstawienia informacji, zarzucili jej brak dobrego uargumentowania tego wezwania i obarczenie ich nieproporcjonalnym nakładem pracy. Sprawę rozstrzygnął właśnie Sąd w Luksemburgu.
Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?