Trybunał Konstytucyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Konstytucyjny

Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Przewidziana w ustawie o prawie autorskim wielokrotność stosownego wynagrodzenia jest przedmiotem licznych dyskusji oraz różnorodnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Aby móc dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego, trzeba wcześniej uzyskać potwierdzenie jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem. Warunek ten nie narusza Konstytucji i nie jest nadmiernym obciążeniem. Z tym ostatnim poglądem Trybunału Konstytucyjnego trudno się zgodzić.
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Pobieranie opłat dodatkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
Przepis zakazujący „utrudniania dostępu do rynku” przez pobieranie „innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” jest zgodny z konstytucją, ale nie znaczy to, że pobieranie opłat za usługi marketingowe stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
Pobieranie opłat dodatkowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Sędzia zostanie wyłączony z orzekania na mocy prawa tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli strona ma uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego, który ponownie bierze udział w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie, powinna sama złożyć wniosek o jego wyłączenie.
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Trybunał Konstytucyjny uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest niezgodny z Konstytucją, gdyż narusza konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z tym wyrokiem odpowiednie przepisy Prawa bankowego – art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 – utracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wyrok ten ma fundamentalne znaczenie dla całego sektora bankowego i klientów banków.
Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją – i co dalej?
Uprawnienie podmiotów gospodarczych, by żądać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 marca 2015 r. stwierdził, że przepisy przewidujące dla podmiotów gospodarczych uprawnienie żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności są niezgodne z Konstytucją.
Uprawnienie podmiotów gospodarczych, by żądać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodne z Konstytucją
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
24 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów wyłączających możliwość zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu w postępowaniu karnym, gdy orzeka o nich po raz pierwszy sąd odwoławczy (K 34/12).
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
Zwrot „w inny sposób narusza” jest wystarczająco precyzyjny?
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zakazujący naruszania „w inny sposób” cudzych praw autorskich, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
Zwrot „w inny sposób narusza” jest wystarczająco precyzyjny?
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, milcząca interpretacja przepisów prawa podatkowego, składki na ubezpieczenia społeczne wspólników spółek z o.o. – tych zagadnień dotyczyły zeszłoroczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mogą mieć największy wpływ na praktykę podatkową.
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o prawach podejrzanego w sprawach o wykroczenia.
Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy
Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym
Trybunał Konstytucyjny po raz drugi zajmie się badaniem zgodności art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym