Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kiedy wartość przedmiotu sporu wystarczy podać w euro?
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że wymóg oznaczenia wartości przedmiotu sporu w walucie polskiej nie ma zastosowania w europejskim postępowaniu nakazowym.
Kiedy wartość przedmiotu sporu wystarczy podać w euro?
Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
Fikcja doręczenia stosowana w przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce jest niezgodna z prawem UE.
Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
Masło po raz kolejny pod lupą
Bardzo szczegółowe regulacje dotyczą masła i innych tłuszczów mlecznych do smarowania. Raporty z kontroli wojewódzkich inspekcji handlowych wskazują, że sytuacja na rynku masła wciąż nie jest najlepsza. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach UE.
Masło po raz kolejny pod lupą
Mina minie nierówna
Wzór przemysłowy, który obejmuje ochroną wygląd zewnętrzny produktów, może być tożsamy ze znakiem towarowym, oznaczającym pochodzenie produktów. Możliwy jest zatem konflikt prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z prawem do znaku towarowego.
Mina minie nierówna
Jak używać znaku towarowego, by go nie stracić
Tylko rzeczywiste używanie znaku towarowego umożliwia pełnienie przez znak jego podstawowej funkcji polegającej na wskazywaniu pochodzenia towarów i usług nim opatrzonych.
Jak używać znaku towarowego, by go nie stracić
Symbole narodowe nie mogą stanowić znaku towarowego
Symbole związane z państwowością, takie jak godło czy flaga, a także symbole organizacji pozarządowych nie mogą być wykorzystywane w charakterze znaków towarowych ani w całości, ani w części, ani jako ich elementy składowe.
Symbole narodowe nie mogą stanowić znaku towarowego
Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?
Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia umowy licencyjnej w rozumieniu przepisów dotyczących rejestracji domen .eu. Może się okazać, że wiele domen .eu, z których korzystają przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej, nie powinno im przysługiwać.
Domeny .eu tylko dla podmiotów z UE?
Jak szczegółowy musi być wykaz towarów objętych rejestracją znaku?
TSUE rozstrzygnął, że − zgłaszając znak towarowy − można posługiwać się ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych tzw. Klasyfikacji Nicejskiej pod warunkiem, że wskazanie towarów i usług jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
Jak szczegółowy musi być wykaz towarów objętych rejestracją znaku?
Wystarczą skojarzenia, aby chronić znak renomowany
TSUE znów rozstrzygnął kolizję miedzy znakami towarowymi na korzyść wcześniejszego znaku renomowanego, mimo niedużego podobieństwa oznaczeń. Potwierdził, że do przyznania ochrony wystarczy możliwość wywołania uszczerbku w renomie lub odróżnialności znaku.
Wystarczą skojarzenia, aby chronić znak renomowany
Sama rejestracja znaku przesądza o jego zdolności odróżniającej
TSUE uchylił wyrok Sądu ze względu na jego wadliwe ustalenia kwestionujące odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego „F1”.
Sama rejestracja znaku przesądza o jego zdolności odróżniającej
Rozszerzona interpretacja zakresu rozporządzenia Bruksela I
Dla potrzeb stwierdzenia jurysdykcji sądu krajowego TSUE przyjął założenie, że obywatel UE ma także miejsce zamieszkania w UE.
Rozszerzona interpretacja zakresu rozporządzenia Bruksela I
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną
Oceniając, czy umowa zawierająca niedozwolone klauzule umowne powinna być w całości nieważna, czy też może pozostać w mocy w pozostałym zakresie, nie można uprzywilejowywać konsumenta. Przepisy krajowe mogą być jednak korzystniejsze dla konsumenta.
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną