Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Umowy licencyjne zobowiązujące licencjobiorcę do zapobiegania używaniu jego kart do dekoderów satelitarnych do odbioru programu będącego przedmiotem licencji poza terytorium objętym umową należy zasadniczo uważać za porozumienia ograniczające konkurencję.
Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Tranzyt podróbek pod kontrolą?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii tranzytu przez terytorium Wspólnoty towarów naruszających prawa własności intelektualnej, porządkując to zagadnienie.
Tranzyt podróbek pod kontrolą?
Głośnik to nie znak towarowy
Sąd odmówił rejestracji kształtu głośnika jako przestrzennego znaku towarowego dla urządzeń do odbioru sygnałów dźwiękowych, głośników i mebli hi-fi, gdyż kształt ten decyduje o znacznym zwiększeniu wartości takiego towaru.
Głośnik to nie znak towarowy
Nielegalna sprzedaż jabłek?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że uprawniony z prawa do ochrony odmian roślin może podnieść roszczenia wobec nabywcy materiału rozmnożeniowego danej odmiany sprzedanego przez licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej.
Nielegalna sprzedaż jabłek?
Obrót wierzytelnościami nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT
Dla polskich podatników profesjonalnie zajmujących się obrotem wierzytelnościami wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może oznaczać opodatkowanie niektórych transakcji mniej korzystnym podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Obrót wierzytelnościami nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT
Jeden znak, dwa piwa
Zarówno czeski browar Budvar, jak i amerykański Anheuser-Busch mogą zarejestrować identyczny znak towarowy – Budweiser – dla oznaczania swoich piw, ponieważ nie istnieje zagrożenie podstawowej funkcji tego znaku: wskazania pochodzenia towarów.
Jeden znak, dwa piwa
Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
Sprawa Pfleiderer: sądy krajowe muszą same oceniać, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach postępowania leniency pokrzywdzonym dążącym do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
Znaki renomowane jako słowa klucze w wyszukiwarkach internetowych
22 września br. zapadł kolejny wyrok dotyczący używania znaków towarowych w internecie (sygn. akt C-323/09). Tym razem TSUE przeprowadził wykładnię przepisów dotyczących naruszenia praw do znaku renomowanego.
Znaki renomowane jako słowa klucze w wyszukiwarkach internetowych
Sierp i młot jako znak towarowy?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w kwestii możliwości rejestracji godła ZSRR jako znaku towarowego. Zdaniem Trybunału uznać należy, że taki znak towarowy może być sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
Sierp i młot jako znak towarowy?
Butle gazowe raz jeszcze
Powtórne użycie opakowania (butli gazowej) ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.
Butle gazowe raz jeszcze
Import równoległy farmaceutyków po raz kolejny na wokandzie
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 28 lipca 2011 r. (w połączonych sprawach C-400/09 i C207/10) doprecyzował jeden z wymogów stawianych importerowi równoległemu względem właściciela umieszczonego na produkcie leczniczym znaku towarowego.
Import równoległy farmaceutyków po raz kolejny na wokandzie
Czym różni się "Cognac" od "Koniaku" - czyli na czym polega ochrona oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego?
Trybunał Sprawiedliwości ostatnio rozstrzygnął kilka bardzo istotnych zagadnień dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, a także znaków towarowych, jakie mogą być umieszczane na ich butelkach.
Czym różni się "Cognac" od "Koniaku" - czyli na czym polega ochrona oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego?