Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dekodery musimy sfinansować sami
Po przejściu z nadawania analogowego na cyfrowe część odbiorców będzie musiała kupić urządzenie, które umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawodawca zrezygnował z rozważanego subsydiowania takich urządzeń, i jak się okazało – słusznie.
Dekodery musimy sfinansować sami
eBay na cenzurowanym
12 lipca 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok dotyczący używania znaków towarowych w Internecie (sygn. akt C-324/09). Sprawa dotyczyła działalności eBay – międzynarodowego portalu aukcyjnego.
eBay na cenzurowanym
Gracz POLO przesądza o ryzyku konfuzji
Sąd potwierdził istnienie ryzyka konfuzji pomiędzy znakami przedstawiającymi gracza POLO (wyrok Sądu z 18 maja 2011 r., sygn. akt T-376/09).
Gracz POLO przesądza o ryzyku konfuzji
Znak "POLO" nie dla każdego
Sąd utrzymał w mocy decyzję OHIM uwzględniającą sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego „U.S. POLO ASSN.” Podstawą sprzeciwu było prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wobec podobieństwa oznaczenia do zarejestrowanego znaku „POLO-POLO”.
Znak "POLO" nie dla każdego
Spór o oznaczenia towarów - od kiedy znak towarowy musi być używany?
Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) wypowiedział się na temat tzw. rzeczywistego używania znaku towarowego w sytuacji, kiedy przepisy krajowe są odmienne niż regulacja zawarta w prawie wspólnotowym.
Spór o oznaczenia towarów - od kiedy znak towarowy musi być używany?
Koszyk Lidla a koszyk Leclerca - warunki reklamy porównawczej
Porównywane towary muszą być względem siebie zamienne, czyli zaspokajać te same potrzeby lub mieć te same cele – co nie oznacza, że muszą być identyczne. Nade wszystko jednak reklama porównawcza nie może wprowadzać w błąd.
Koszyk Lidla a koszyk Leclerca - warunki reklamy porównawczej
Wyrok w sprawach wspólnotowych znaków towarowych skuteczny w całej UE
Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. akt C-235/09).
Wyrok w sprawach wspólnotowych znaków towarowych skuteczny w całej UE
Nie tylko zarejestrowany znak towarowy może być przeszkodą dla rejestracji
Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni pojęcia używania oznaczenia w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny, w przypadku gdy oznaczenie to jest przeszkodą dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.
Nie tylko zarejestrowany znak towarowy może być przeszkodą dla rejestracji
1001 problemów z rejestracją znaków towarowych składających się tylko z cyfr
Trybunał Sprawiedliwości odmówił rejestracji słownego znaku towarowego 1000 z powodu jego opisowego charakteru.
1001 problemów z rejestracją znaków towarowych składających się tylko z cyfr
Przepis o wzorach przemysłowych do zmiany?
Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w trybie prejudycjalnym, dokonał wykładni art. 17 dyrektywy w sprawie prawnej ochrony wzorów, który stanowi o kumulatywnej ochronie wynikającej z rejestracji wzoru przemysłowego i na podstawie prawa autorskiego.
Przepis o wzorach przemysłowych do zmiany?
Nie będzie unijnego sądu patentowego?
Trybunał Sprawiedliwości UE sceptycznie wypowiedział się o zunifikowanym sądownictwie patentowym, które było nadzieją sektora farmaceutycznego na fachowe orzecznictwo. Wciąż mogą jednak powstać polskie wyspecjalizowane sądy patentowe.
Nie będzie unijnego sądu patentowego?
Czy kolor może być znakiem towarowym?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii zdolności rejestracyjnej kombinacji kolorów jako znaku towarowego w sprawie CNH Global N.V. przeciwko Urzędowi ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
Czy kolor może być znakiem towarowym?