Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Naprawienie szkody przy naruszeniu praw własności intelektualnej
W wyroku z 9 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kwestie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru szkody lub wysokości słusznego wynagrodzenia z tytułu naruszenia. Orzeczenie zapadło na podstawie przepisów dotyczących rozporządzenia (WE) 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu środków ochrony odmian roślin.
Naprawienie szkody przy naruszeniu praw własności intelektualnej
Co dalej z kostką Rubika?
Tak jak się spodziewaliśmy, do Trybunału Sprawiedliwości UE złożono odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 25 listopada 2014 r. dotyczącego kostki Rubika.
Co dalej z kostką Rubika?
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Komisja Europejska niewłaściwie wyliczała przydziały bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla sektorów narażonych na tzw. carbon leakage. Przyczyną okazały się rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych dyrektywy 2003/87.
Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji będą mniejsze
Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia
Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, mimo że wprowadza pewne zmiany w zakresie zasad uczestnictwa podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia, nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości dotychczasowej praktyki. W odniesieniu do niektórych z nich przydatne więc będą wskazówki z niedawnego wyroku TSUE.
Warunki udostępniania zasobów muszą uwzględniać przedmiot i cele danego zamówienia
Zadośćuczynienie za krzywdę moralną wskutek naruszenia praw własności intelektualnej
Uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej, których prawa są naruszane, mogą domagać się zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, nawet jeśli równocześnie domagają się odszkodowania wyliczonego na zasadzie tzw. hipotetycznej opłaty licencyjnej.
Zadośćuczynienie za krzywdę moralną wskutek naruszenia praw własności intelektualnej
Wyrok TSUE: brak prawnego związku krajowego leniency z modelowym programem ESK
W unijnym systemie prawa antymonopolowego Komisja i państwa członkowskie są niezależne, jeżeli chodzi o stosowanie programu leniency. Miękka harmonizacja poprzez Modelowy Program Leniency ESK również nie wiąże krajowych organów ochrony konkurencji.
Wyrok TSUE: brak prawnego związku krajowego leniency z modelowym programem ESK
Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego
Istnienie renomy na terenie jednego państwa członkowskiego jest wystarczające, aby uznać, że znak cieszy się renomą na istotnej części obszaru UE. Uprawniony z renomowanego znaku towarowego nie musi już udowadniać renomy w innym państwie członkowskim.
Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego
Czy licencjobiorca wspólnotowego znaku towarowego może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia tego znaku mimo braku wpisu licencji do rejestru?
Do tej kwestii odniósł się TSUE w wyroku z 4 lutego 2016 r., odpowiadając na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu w Dusseldorfie (sprawa Hassan przeciwko Breiding Vertriebsgesellschaft, C-163/15).
Czy licencjobiorca wspólnotowego znaku towarowego może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia tego znaku mimo braku wpisu licencji do rejestru?
Gdy internet konkuruje z telewizją
W wyroku w sprawie New Media Online Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił, kiedy portal internetowy gazety można uznać za audiowizualną usługę medialną na żądanie.
Gdy internet konkuruje z telewizją
Soczewki kontaktowe to nie kosmetyk
Różna konstrukcja definicji produktów z obszaru life science i stosowanych do nich przepisów, zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach unijnych, powoduje, że nawet bardzo doświadczone sądy gubią się w interpretacji. Dowód na to znajduje się w wyroku Trybunału Europejskiego z 3 września 2015 wydanym w trybie prejudycjalnym na wniosek niemieckiego sądu krajowego w Krefeld.
Soczewki kontaktowe to nie kosmetyk
Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził kwalifikację wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.
Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej
Podobieństwo koncepcyjne znaków, nawet przy niskim podobieństwie graficznym, może wystarczać do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli wcześniejszy znak ma wzmocnioną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania.
Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej