Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi są niezgodne z prawem UE
Trybunał Sprawiedliwości UE nie podzielił opinii rzecznika generalnego i w sprawie Achmea orzekł, że arbitraż inwestycyjny, czyli przewidziana w umowach między państwami członkowskimi możliwość wszczęcia przez inwestora zagranicznego postępowania arbitrażowego przeciwko państwu, w którym dokonał inwestycji, narusza autonomię prawa UE.
BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi są niezgodne z prawem UE
Klauzula napraw w sporach dotyczących części zamiennych
Czy najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący klauzuli napraw daje większą swobodę producentom nieoryginalnych części zamiennych?
Klauzula napraw w sporach dotyczących części zamiennych
Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?
Czy można autoryzowanemu dystrybutorowi zakazać sprzedaży w internecie bądź na platformie internetowej podmiotu trzeciego?
Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?
Przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę nie wymaga jej likwidacji w Polsce
Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, zgodnie z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości przeniesienie statutowej siedziby polskiej spółki kapitałowej za granicę w ramach EOG nie może być uzależnione od przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w kraju (C-106/16, Polbud).
Przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę nie wymaga jej likwidacji w Polsce
Koordynacja polityki handlowej a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy
Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie znaków towarowych SCHWEPPES, funkcjonujących równolegle w różnych państwach EOG i zarejestrowanych na rzecz odrębnych podmiotów.
Koordynacja polityki handlowej a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy
Czy BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi są zgodne z prawem UE?
19 września 2017 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Melchior Wathelet wydał opinię w sprawie C-284/16 Achmea. W opinii rzecznika prawo Unii Europejskiej nie sprzeciwia się obowiązywaniu BIT-ów pomiędzy państwami członkowskimi UE.
Czy BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi są zgodne z prawem UE?
Doświadczenie wykonawcy to praca, która była faktycznie zrealizowana z jego udziałem – orzeczenie kontrowersyjne czy nie?
Zgodnie z wyrokiem Trybunału z 4 maja 2017 r. w sprawie Esaprojekt wykonawca indywidualnie biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może powoływać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem przy realizacji innego zamówienia publicznego, jeżeli faktycznie i konkretnie w jego realizacji nie uczestniczył. Orzeczenie to, wydane w kontekście polskiego przetargu, komentowane jest w Polsce jako kontrowersyjne. Czy jednak konkluzja Trybunału dotycząca wymogu posiadania przez wykonawcę doświadczenia w postaci faktycznie wykonanej przez niego pracy może być dyskusyjna?
Doświadczenie wykonawcy to praca, która była faktycznie zrealizowana z jego udziałem – orzeczenie kontrowersyjne czy nie?
Uber: usługi transportowe, a nie usługi społeczeństwa informacyjnego
Z opinii rzecznika generalnego w sprawach C-434/15 Elite Taxi i C-320/16 Uber France wynika, że Uber nie świadczy usług społeczeństwa informacyjnego, lecz usługi transportu miejskiego, które mogą być regulowane przez państwo członkowskie.
Uber: usługi transportowe, a nie usługi społeczeństwa informacyjnego
Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji
22 czerwca 2017 r. TSUE negatywnie ocenił węgierski system zezwoleń na urządzanie gier losowych online. Wyrok Trybunału został poprzedzony opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara, która stanowi doskonały przykład rozumowania w sprawach dotyczących wprowadzanych przez państwa członkowskie ograniczeń w swobodzie świadczenia usług.
Jeżeli krajowy system zezwoleń jest niezgodny z prawem unijnym, naruszenie tego systemu przez podmiot gospodarczy nie może być przedmiotem sankcji
„Deluxe” – wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług czy wskazanie ich „wysokiej jakości”?
Rejestracja logotypu przedsiębiorstwa bywa skomplikowana. Nie każde oznaczenie będzie nadawać się do odróżniania produktów przedsiębiorcy od produktów konkurentów, czyli pełnić rolę znaku towarowego. Przyczyną może być jego opisowy charakter.
„Deluxe” – wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług czy wskazanie ich „wysokiej jakości”?
Kolorowy znak towarowy czy pozbawiona charakteru odróżniającego kompozycja kolorystyczna?
Istnieje wiele rodzajów znaków towarowych. Do popularniejszych należą słowne, graficzne, kombinowane (czyli słowno-graficzne), trójwymiarowe, a także kolorowe. Wybór rodzaju znaku nie pozostaje bez znaczenia. Decyzja o jego wyborze w zgłoszeniu rejestracyjnym może mieć znaczenie dla zakresu ochrony znaku.
Kolorowy znak towarowy czy pozbawiona charakteru odróżniającego kompozycja kolorystyczna?
Wyrok TSUE: nie każdą skargą na praktykę ograniczającą konkurencję Komisja musi się zająć
Sąd Unii Europejskiej uznał, że zajęcie się skargą przedsiębiorcy na praktykę ograniczającą konkurencję leży w zakresie swobodnego uznania Komisji Europejskiej. Organ musi jednak sformułować odpowiednio dokładne uzasadnienie odrzucenia skargi.
Wyrok TSUE: nie każdą skargą na praktykę ograniczającą konkurencję Komisja musi się zająć