Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Gdy zleceniodawca agenta odstraszy klienta
Trybunał Sprawiedliwości UE przesądził, że agent może zachować prawo do prowizji, gdy klient umyślnie nie wykonuje umowy z powodu utraty zaufania do zleceniodawcy, wywołanej postawą tego ostatniego. Orzeczenie wyjaśnia również wątpliwości dotyczące wpływu częściowego niewykonania umowy na prowizję agenta.
Gdy zleceniodawca agenta odstraszy klienta
Obowiązek zadania pytania prejudycjalnego
Pytanie prejudycjalne jest narzędziem pozwalającym sądom krajowym wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię przepisów prawa UE. Orzecznictwo samego Trybunału jest cennym źródłem wiedzy na temat zasad stosowania tego narzędzia.
Obowiązek zadania pytania prejudycjalnego
Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Przewidziana w ustawie o prawie autorskim wielokrotność stosownego wynagrodzenia jest przedmiotem licznych dyskusji oraz różnorodnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Nowe ograniczenie możliwości rozporządzania zastawionymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z jednej strony wskazuje, że zastawca musi być ograniczony w możliwości rozporządzania środkami pieniężnymi, ale z drugiej strony nie wyjaśnia, jak takie ograniczenie miałoby wyglądać.
Nowe ograniczenie możliwości rozporządzania zastawionymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym?
Jednolity charakter unijnego znaku towarowego może podlegać ograniczeniu
TSUE potwierdził, że jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu zachodzi tylko na części terytorium Unii, można orzec zakaz używania znaku towarowego tylko na tej części, z wyłączeniem konkretnych państw.
Jednolity charakter unijnego znaku towarowego może podlegać ograniczeniu
Kostka Rubika bez ochrony
W czerwcu 2016 r., po wydaniu opinii Rzecznika Generalnego w sprawie kostki Rubika, zastanawialiśmy się, co TSUE ostatecznie postanowi w sprawie tego trójwymiarowego znaku towarowego. Zgodnie z oczekiwaniami wyrok TSUE zapadł jeszcze przed końcem 2016 r.
Kostka Rubika bez ochrony
Interpretacja przepisów w sprawie kosztów osieroconych
15 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok interpretujący przepisy UE dotyczące pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi, które pojawiły się na skutek liberalizacji rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Interpretacja przepisów w sprawie kosztów osieroconych
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego na potrzeby krótkiej listy
Zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy polskiego Prawa zamówień publicznych dopuszczające poleganie na potencjale podmiotu trzeciego na potrzeby spełnienia kryteriów selekcji są zgodne z prawem unijnym.
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego na potrzeby krótkiej listy
W promocji żywności liczy się tylko konsument
W komunikacji przeznaczonej dla specjalistów obowiązują te same wymogi dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, jak w przekazie skierowanym do konsumentów, których ochrona jest nadrzędna.
W promocji żywności liczy się tylko konsument
Podróbki na targu
Jeśli na targowisku są sprzedawane podróbki towarów markowych, dzierżawca placu targowego może być uznany za pośrednika przy naruszeniach prawa własności intelektualnej.
Podróbki na targu
Odszkodowanie za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia, a przed opublikowaniem rejestracji
Rozporządzenie 207/2009 daje podstawy, by dochodzić odszkodowania za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia tego znaku, a przed opublikowaniem jego rejestracji. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-280/15 doprecyzował zakres takiego odszkodowania.
Odszkodowanie za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia, a przed opublikowaniem rejestracji
Co może licencjobiorca wspólnotowego wzoru, jeśli nie ma wpisu licencji do rejestru?
Licencjobiorca może dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego stanowiącego przedmiot licencji, nawet jeśli licencja ta nie została wpisana do rejestru. Może też domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.
Co może licencjobiorca wspólnotowego wzoru, jeśli nie ma wpisu licencji do rejestru?