Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Koniec programu „Safe Harbour” – co dalej?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu Safe Harbour. Oznacza to, że udział podmiotów amerykańskich w programie nie może dłużej stanowić podstawy do przekazywania przez europejskich przedsiębiorców danych osobowych obywateli EOG do Stanów Zjednoczonych.
Koniec programu „Safe Harbour” – co dalej?
Pan Kit Kat, czyli walka o kształt
Pisaliśmy już, że nie jest łatwo chronić kształt produktu jako znak towarowy. Czy kolejną ofiarą wojny na kształty padnie wafelek Kit Kat? Mimo wydanego właśnie wyroku TSUE sprawa nie jest ani przesądzona, ani nawet wyjaśniona.
Pan Kit Kat, czyli walka o kształt
O tym, kiedy znaczenie i wymowa słów użytych w znaku towarowym mają znaczenie
Oceniając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku, gdy kolidujące oznaczenia zawierają podobne na płaszczyźnie wizualnej słowa w języku obcym, trzeba wziąć pod uwagę ich znaczenie i wymowę w tym języku.
O tym, kiedy znaczenie i wymowa słów użytych w znaku towarowym mają znaczenie
Publiczne hotspoty WiFi a odpowiedzialność prawna
Obowiązujące przepisy rodzą wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności osób nieodpłatnie udostępniających sieć bezprzewodową. Rozstrzygnie je zapewne orzeczenie TSUE.
Publiczne hotspoty WiFi a odpowiedzialność prawna
Podstawa wymiaru kary przez Komisję Europejską
9 lipca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie możliwości zmniejszenia kary za uczestnictwo w kartelu. Główne pytanie brzmiało, czy przy wymierzaniu grzywny za działania antykonkurencyjne Komisja może uwzględnić sprzedaż wewnątrz grupy kapitałowej dokonaną poza EOG na różnych rynkach produktowych.
Podstawa wymiaru kary przez Komisję Europejską
Minifigurka LEGO dołącza do kostki Rubika
Minifigurka LEGO to zabawka dla każdego. Jak się okazuje, rozwija nie tylko wyobraźnię, ale także linię orzeczniczą unijnego Sądu, odwracając – jako kolejna zabawka po kostce Rubika – trend odmawiający uznania kształtów towarów za znaki towarowe.
Minifigurka LEGO dołącza do kostki Rubika
Od niedozwolonych klauzul umownych do obowiązku zadania pytania prejudycjalnego
Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy zakaz posługiwania się klauzulą umowną dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, który był stroną postępowania, czy również innych przedsiębiorców stosujących podobne klauzule. Czy sąd apelacyjny miał obowiązek zadać to pytanie prejudycjalne Trybunałowi?
Od niedozwolonych klauzul umownych do obowiązku zadania pytania prejudycjalnego
Trzy pasy górą
Sąd odmówił rejestracji znaku przedstawiającego dwa równoległe pasy na obuwiu sportowym. Różna liczba pasów w zgłoszonym oznaczeniu nie wyklucza kolizji ze znakami towarowymi adidas przedstawiającymi trzy pasy.
Trzy pasy górą
Cylindryczna butelka – czyli kształt produktu jako znak towarowy 3D
Ochrona kształtu produktu jako znaku towarowego nie jest prosta. Znak taki musi znacząco odbiegać od norm lub zwyczajów branżowych. Tylko taki znak ma bowiem charakter odróżniający, czyli wskazuje na pochodzenie towaru, co jest podstawową funkcją znaku.
Cylindryczna butelka – czyli kształt produktu jako znak towarowy 3D
Jak interpretować przepisy w sprawie kosztów osieroconych?
Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawa C-574/14
Jak interpretować przepisy w sprawie kosztów osieroconych?
OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany
Trudne relacje między orzeczeniami sądów krajowych i orzeczeniami organów UE w sprawach znaków towarowych.
OHIM powinien uwzględnić wyrok sądu krajowego, ale nie jest nim związany
Nowe kryterium oceny bezpieczeństwa produktu
W wyroku z 5 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni pojęcia produktu wadliwego oraz pojęcia szkody i podmiotu odpowiedzialnego.
Nowe kryterium oceny bezpieczeństwa produktu