Wojewódzki Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Warunek stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia WSA
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał niedawno, że skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można wnieść także wtedy, gdy skarga kasacyjna od tego orzeczenia WSA została oddalona. Muszą być jednak spełnione dalsze warunki.
Warunek stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia WSA
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania
Nie zachodzi konflikt interesów w sytuacji, w której prezydent miasta wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla spalarni budowanej przez gminę.
Gdy prezydent miasta orzeka w sprawie, w której jego gmina jest stroną postępowania
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Sprzedaż działek bez VAT
Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega podatkowi od towarów i usług
Sprzedaż działek bez VAT
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Istnienie rozbieżnej wykładni przepisów przesądza o tym, że nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdyż taki zarzut musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości.
Wybór jednej z interpretacji przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa
Nie każda wada decyzji środowiskowej może być podstawą jej unieważnienia
Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczy wyłącznie kwalifikowanych wad prawnych podjętego rozstrzygnięcia i nie służy ponownemu rozpoznaniu sprawy.
Nie każda wada decyzji środowiskowej może być podstawą jej unieważnienia
Nieważność decyzji sąd administracyjny rozważa w pierwszej kolejności
Nieważność decyzji administracyjnej jest skutkiem najdalej idącym dla badanego aktu, stąd powinna być przez sąd administracyjny badana zawsze i w pierwszej kolejności – wskazał ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Nieważność decyzji sąd administracyjny rozważa w pierwszej kolejności
Brak to nie to samo co utrata
Do cofnięcia zgody na funkcjonowanie związku sportowego konieczna jest podstawa prawna wynikająca z ustawy o sporcie kwalifikowanym. Taką podstawą może być np. utrata przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej.
Brak to nie to samo co utrata
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga krytycznej analizy organu administracji
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać oceniony przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i nie powinien być jedyną podstawą do wydania decyzji.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga krytycznej analizy organu administracji
Nie można nakazać oceny oddziaływania na środowisko bez prawidłowego screeningu
Z ostatnich wyroków sądów administracyjnych wynika, że organy administracji, nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, działają niekiedy zbyt pochopnie.
Nie można nakazać oceny oddziaływania na środowisko bez prawidłowego screeningu
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał niedawno, że postanowienie sądu karnego o zadaniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego stanowi informację publiczną i może zostać udostępnione osobie niebędącej stroną procesu karnego.
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Wiadomości specjalne w postępowaniu administracyjnym
Rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych wtedy, gdy przy jej rozpoznaniu wyłoni się zagadnienie mające znaczenie dla rozstrzygnięcia, którego wyjaśnienie nie jest możliwe bez posiadania wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie nauki.
Wiadomości specjalne w postępowaniu administracyjnym