Wojewódzki Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Aby móc wnieść skargę, musi upłynąć termin rozpatrzenia ponaglenia
Ponaglenie jest stosunkowo nowym środkiem prawnym w postępowaniu administracyjnym, wprowadzonym nowelizacją, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. jako narzędzie do zwalczania bezczynności lub przewlekłości postępowania administracyjnego. Orzecznictwo formułuje jednak nowe wymogi, aby po wniesieniu ponaglenia móc skutecznie pójść ze sprawą do sądu administracyjnego.
Aby móc wnieść skargę, musi upłynąć termin rozpatrzenia ponaglenia
Jasny wniosek, realny termin, zrozumiały język
W niedawnych orzeczeniach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przypomniał, że organy administracji publicznej w kontaktach ze stronami postępowania powinny posługiwać się zrozumiałym językiem i wyznaczać realne terminy na dokonanie poszczególnych czynności.
Jasny wniosek, realny termin, zrozumiały język
Możliwość budowy na granicy z działką sąsiednią
Usytuowanie planowanego obiektu budowlanego na działce, w tym bezpośrednio przy jej granicy, jest możliwe, ale pod warunkiem, że jest on elementem zastanego ładu przestrzennego i stanowi kontynuację sposobu zabudowy w danym terenie.
Możliwość budowy na granicy z działką sąsiednią
Dopuszczalność rozbiórki starej samowoli budowlanej
Jeśli wybudowany samowolnie budynek mieszkalny został postawiony zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującymi w dacie jego budowy, to nie ma podstaw do wydania nakazu rozbiórki na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r.
Dopuszczalność rozbiórki starej samowoli budowlanej
Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Strony postępowania rozgraniczeniowego zyskują korzyść w postaci pewności przebiegu granic miedzy nieruchomościami. W sprawie kosztów postępowania rozgraniczeniowego decydujące jest więc to, kto faktycznie uzyskał obiektywną korzyść, a nie to, kto wystąpił z żądaniem wszczęcia postępowania.
Koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
Prawo budowlane a prawo cywilne
Celem przepisów Prawa budowlanego jest doprowadzenie do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem, ale wyłącznie w aspekcie norm prawa administracyjnego (budowlanego), a nie cywilnego.
Prawo budowlane a prawo cywilne
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Czy kolor może być znakiem towarowym?
Chociaż w teorii uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci pojedynczego koloru jest możliwe, w polskiej praktyce znaki tego rodzaju są prawdziwą rzadkością. W zasadzie ochrona taka jest możliwa jedynie jeśli zgłaszający wykaże tzw. wtórną zdolność odróżniającą, a więc udowodni, że docelowa grupa odbiorców towarów oznaczonych danym znakiem towarowym jednoznacznie kojarzy go z konkretną firmą.
Czy kolor może być znakiem towarowym?
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Nierzadko w postępowaniach administracyjnych organizacje zgłaszają uwagi lub w inny sposób wyrażają swój sprzeciw (rzadziej: poparcie) wobec przedmiotu postępowania. Pozornie nieznaczące pisma są czasami ignorowane. To zaś rodzi daleko idące negatywne skutki.
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Kiedy można mówić o bezczynności organu
Wniesienie skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy ma skutkować załatwieniem sprawy administracyjnej, nie przesądzając jednak o jego sposobie. Sąd administracyjny jest zobowiązany oddalić skargę na bezczynność, gdy zostanie ona wniesiona po wydaniu przez organ aktu administracyjnego.
Kiedy można mówić o bezczynności organu
Świadomość używania znaku towarowego a jego unieważnienie
Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może wnosić na jego podstawie o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku towarowego, jeżeli zostanie odpowiednio udowodnione, że miał świadomość używania i przyzwalał na używanie tego znaku przez pięć następujących po sobie lat. Powstaje więc pytanie, jak tę świadomość udowodnić.
Świadomość używania znaku towarowego a jego unieważnienie
Można dochodzić zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, interpretowane przez pryzmat art. 21 Konstytucji, umożliwiają dochodzenie zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości. Pod ustawowym określeniem „część nieruchomości” można rozumieć bowiem zarówno część fizyczną gruntu, jak i udział we współwłasności. Skoro możliwe jest wywłaszczenie udziału w prawie własności, to należy dopuścić także jego zwrot.
Można dochodzić zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości