Wojewódzki Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
Mimo że definicja odpadów od lat jest właściwie niezmienna, na jej tle wciąż zdarzają się spory. Uznanie danej substancji lub danego przedmiotu za odpad rodzi bowiem liczne obowiązki dla ich posiadacza.
Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Mimo że na postanowienie to nie przysługuje zażalenie, podlega ono weryfikacji.
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Informacja publiczna niezależna od opłaty
Pozyskiwanie informacji publicznej co do zasady nie podlega opłacie. Jednakże obowiązujące regulacje umożliwiają pobranie stosownej należności w sytuacji, w której podmiot udostępniający informację musi ponieść dodatkowe koszty związane z jej przekształceniem w inną formę bądź odmiennym sposobem jej udostępnienia, wskazanym przez wnioskodawcę.
Informacja publiczna niezależna od opłaty
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko urzędnicy powinni zapewnić społeczeństwu 21 dni na składanie uwag i wniosków. Skrócenie tego terminu nawet o jeden dzień może mieć doniosłe skutki.
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
Nawet jeśli decyzja wygasła, można wnosić o stwierdzenie jej nieważności
Zagadnienie, czy wygaśnięcie decyzji administracyjnej stanowi przeszkodę dla wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności, rozstrzygnął w jednym z niedawnych orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Nawet jeśli decyzja wygasła, można wnosić o stwierdzenie jej nieważności
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
Koszty postępowania administracyjnego z reguły ponosi organ administracji publicznej w granicach, w jakich wypełnia swoje ustawowe obowiązki. Czy można jednak odstąpić od tej zasady, i to nie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, ale przepisu szczególnego?
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
Strona musi mieć możliwość uzyskania kopii akt sprawy
Organ nie może odmówić stronie sporządzenia kserokopii z akt sprawy. Nie zawsze jednak musi się to odbywać na koszt administracji publicznej – może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty przez wnioskodawcę.
Strona musi mieć możliwość uzyskania kopii akt sprawy
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Udostępnienie informacji publicznej jest nieodpłatne. Jeśli konieczne jest jej przekształcenie w inną formę i poniesienie dodatkowych kosztów, organ może pobrać opłatę im odpowiadającą, ale nie ma podstaw do uchwalenia „taryfikatora” w tym zakresie.
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Nie ma monopolu na źdźbło trawy
Mimo że żubrówka cieszy się wysoką renomą, nie oznacza to, że jej producent ma monopol na wizerunek żubra i na umieszczanie źdźbła trawy w butelce.
Nie ma monopolu na źdźbło trawy
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych wymaga ustalenia, że zaistniała szkoda w środowisku, w tym ustalenia stanu początkowego. Jeżeli to organizacja ekologiczna zgłasza szkodę w środowisku, powinna ją należycie udokumentować.
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
Grzywna dla organu administracji
Skarga do sądu administracyjnego jest dostępnym dla strony instrumentem pozwalającym na kontrolę działalności organów administracji publicznej. O jej dopuszczalności i ewentualnym odrzuceniu decydować więc musi sąd, nie sam organ administracji.
Grzywna dla organu administracji
Zakres zmiany decyzji administracyjnej
Art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala w uproszczony sposób zmienić wydaną uprzednio, prawomocną decyzję administracyjną. Jednakże taka zmiana nie może być dowolna, o czym przypomniał ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Zakres zmiany decyzji administracyjnej