Sprzedaż działek bez VAT | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sprzedaż działek bez VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu, który nie został nabyty w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlega podatkowi od towarów i usług

W ten sposób orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 21 lipca 2011 roku (sygn. akt I SA/Sz 496/11, I SA/Sz 497/11). Sąd stwierdził, że podatnik mógłby zostać uznany za przedsiębiorcę trudniącego się obrotem nieruchomościami tylko wówczas, gdyby przejawiał zamiar wykonywania czynności handlowych w sposób ciągły, zorganizowany częstotliwy i powtarzający się. Sprawa dotyczyła osoby fizycznej – rolnika, który nabył niegdyś działki rolne z przeznaczeniem na zabudowę w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Po kilku latach rozmyślił się, podzielił działki i część z nich sprzedał, przeznaczając uzyskane w ten sposób pieniądze na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (m.in. na remont wybudowanego domu). Organ podatkowy zarzucił rolnikowi, że zakup nieruchomości był jego pierwszą czynnością w ramach przygotowań zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a cel, na jaki przeznaczył środki, pozostaje w tej sytuacji bez znaczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił powyższą interpretację, twierdząc, że w przedmiotowej sprawie sprzedaż działek nie odbywała się w ramach działalności gospodarczej, co oznacza, że brakuje podstaw do uznania rolnika za podatnika podatku od towarów i usług.
Powyższy wyrok odnosi się do niezwykle problematycznego zagadnienia związanego z opodatkowaniem sprzedaży działek będących wydzielonymi częściami gospodarstw rolnych. Wiele razy dochodziło na tym tle do sporów pomiędzy sprzedawcami a organami skarbowymi, które z reguły traktowały tego typu transakcje za podlegające podatkowi od towarów i usług. Analizowany wyrok podważa przyjętą interpretację organów, choć w przeszłości podobne orzeczenia również się zdarzały. Sądy wskazywały m.in., że o ewentualnym opodatkowaniu sprzedaży powinien decydować sposób wykorzystania uzyskanych z niej środków. Jeśli pieniądze zostałyby przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas transakcja powinna być objęta podatkiem od towarów i usług. Gdyby zaś sprzedający wykorzystał je na inne cele (w szczególności na własne potrzeby), wtedy nie byłby podatnikiem VAT (wyrok NSA z 07.07.2006 r., I FSK 558/09).
Przemysław Szymczyk, Zespół Prawa Nieruchomości kancelarii Wardyński i Wspólnicy