najciekawsze orzeczenia | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

najciekawsze orzeczenia

Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Skład Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę odnoszącą się do skutku postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i obowiązywania przepisów o reformie rolnej umożliwiających zainteresowanym dochodzenie zwrotu nieruchomości.
Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wykonanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne może zostać wstrzymane, jeżeli istnieją wątpliwości co do wysokości tego odszkodowania.
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Nie sprzedasz canona bez zgody Canona
Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym opatrzonych tym znakiem towarów oryginalnych, gdy odbywa się ono bez jego zgody.
Nie sprzedasz canona bez zgody Canona
Co dalej z obowiązkiem publikacji sprostowań?
Odżył problem niechętnie widzianej przez środowisko dziennikarskie nowelizacji Prawa prasowego. Grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego komentuje Marek Szydłowski z zespołu Technologia, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Co dalej z obowiązkiem publikacji sprostowań?
Czy odsetki od pożyczek hybrydowych stanowią koszt podatkowy?
Choć obowiązujące przepisy wydają się korzystne dla podatników, kontrowersyjne orzeczenie WSA w Szczecinie nakazuje zachować dużą ostrożność przy korzystaniu z instrumentów hybrydowych.
Czy odsetki od pożyczek hybrydowych stanowią koszt podatkowy?
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Renifery znów na wolności
Sąd w Luksemburgu (dawniej Sąd I Instancji Unii Europejskiej) utrzymał w mocy decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (OHIM) w Alicante odmawiającą rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego bożonarodzeniowego renifera.
Renifery znów na wolności
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Zdaniem NSA, jeśli pozwolenia sektorowe wygasły, a prowadzący instalację nie uzyskał w terminie pozwolenia zintegrowanego, ma on obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej, nawet jeśli złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego
Nazwy ogólne i rodzajowe o charakterze ogólnoinformacyjnym mogą – dzięki nietypowej i niespotykanej na rynku kombinacji poszczególnych elementów – uzyskać zdolność odróżniającą, w konsekwencji stając się elementem dominującym znaku towarowego.
Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego
Czy notariusz musi znać języki obce?
Notariusz, poświadczając podpis na dokumencie, nie musi badać, czy treść tego dokumentu jest zgodna z prawem. Może więc poświadczyć także podpis na dokumencie sporządzonym w nieznanym sobie języku.
Czy notariusz musi znać języki obce?
"Złota akcja" tylko w szczególnych okolicznościach
Szczególne uprawnienia państwa jako akcjonariusza spółki stanowią ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie posiadanych przez Portugalię akcji uprzywilejowanych w spółce Energias de Portugal.
"Złota akcja" tylko w szczególnych okolicznościach
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym
Wydaje się, że już wkrótce będziemy świadkami rozstrzygnięcia, w którego tle po raz kolejny pojawi się zagadnienie koloru, tym razem różowego, jako elementu znaku towarowego.
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym