najciekawsze orzeczenia | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

najciekawsze orzeczenia

Co dalej z obowiązkiem publikacji sprostowań?
Odżył problem niechętnie widzianej przez środowisko dziennikarskie nowelizacji Prawa prasowego. Grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego komentuje Marek Szydłowski z zespołu Technologia, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Co dalej z obowiązkiem publikacji sprostowań?
Czy odsetki od pożyczek hybrydowych stanowią koszt podatkowy?
Choć obowiązujące przepisy wydają się korzystne dla podatników, kontrowersyjne orzeczenie WSA w Szczecinie nakazuje zachować dużą ostrożność przy korzystaniu z instrumentów hybrydowych.
Czy odsetki od pożyczek hybrydowych stanowią koszt podatkowy?
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Członek zarządu spółki kapitałowej może zostać uznany za pracownika w rozumieniu dyrektywy Rady 92/85. W konsekwencji odwołanie kobiety w ciąży z funkcji członka zarządu spółki z o.o. może być skutecznie kwestionowane jako przejaw dyskryminacji.
Zakaz dyskryminacji dotyczy także członków zarządu
Renifery znów na wolności
Sąd w Luksemburgu (dawniej Sąd I Instancji Unii Europejskiej) utrzymał w mocy decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Wspólnego Rynku (OHIM) w Alicante odmawiającą rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego przedstawiającego bożonarodzeniowego renifera.
Renifery znów na wolności
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Zdaniem NSA, jeśli pozwolenia sektorowe wygasły, a prowadzący instalację nie uzyskał w terminie pozwolenia zintegrowanego, ma on obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej, nawet jeśli złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego
Nazwy ogólne i rodzajowe o charakterze ogólnoinformacyjnym mogą – dzięki nietypowej i niespotykanej na rynku kombinacji poszczególnych elementów – uzyskać zdolność odróżniającą, w konsekwencji stając się elementem dominującym znaku towarowego.
Połączenie magnezu i witaminy B6 dobre na stres, ale nie dla każdego
Czy notariusz musi znać języki obce?
Notariusz, poświadczając podpis na dokumencie, nie musi badać, czy treść tego dokumentu jest zgodna z prawem. Może więc poświadczyć także podpis na dokumencie sporządzonym w nieznanym sobie języku.
Czy notariusz musi znać języki obce?
"Złota akcja" tylko w szczególnych okolicznościach
Szczególne uprawnienia państwa jako akcjonariusza spółki stanowią ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie posiadanych przez Portugalię akcji uprzywilejowanych w spółce Energias de Portugal.
"Złota akcja" tylko w szczególnych okolicznościach
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym
Wydaje się, że już wkrótce będziemy świadkami rozstrzygnięcia, w którego tle po raz kolejny pojawi się zagadnienie koloru, tym razem różowego, jako elementu znaku towarowego.
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym
Uproszczona procedura nadawania klauzuli wykonalności niezgodna z konstytucją
Sądy będą zobowiązane wydawać oddzielne postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wraz z uzasadnieniem niezależnie od rodzaju tytułu egzekucyjnego.
Uproszczona procedura nadawania klauzuli wykonalności niezgodna z konstytucją
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
20 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na brak przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar nie wiążą sądów
Przy orzekaniu o wysokości kary sądy powinny się kierować zasadą proporcjonalności, czyli uzależniać jej wysokość od przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktu będącego przedmiotem zakazanej praktyki, a nie od ogółu przychodów przedsiębiorcy.
Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar nie wiążą sądów