Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Spółki "z półki"
Skoro „jedno okienko” jeszcze nie działa jak trzeba, warto poszukać innych sposobów na szybkie rozpoczęcie działalności.
Spółki "z półki"
Walka z piratami może stać się prostsza
Coraz częściej dochodzi do zatrzymań celnych podrobionych towarów. Taki wniosek płynie z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.
Walka z piratami może stać się prostsza
Budweiser dla browaru czeskiego
Koniec sporu o znak Budweiser. Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił sprzeciw złożony przez czeską spółkę Budweiser Budvar w związku z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego Budweiser na rzecz amerykańskiej spółki Anheuser-Busch.
Budweiser dla browaru czeskiego
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa
Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Rynków Kapitałowych
Danuta Pajewska: Przejrzystość rynku kapitałowego to podstawa
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Pisma procesowe sporządzone przez Komisję Europejską w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie będą ujawniane aż do wydania wyroku w danej sprawie.
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła
W wyniku konwersji wierzytelności odsetkowych na kapitał w formie wkładu niepieniężnego nie dojdzie do wypłaty ani odsetek, ani należności z innych tytułów. Tym samym nie powstanie obowiązek pobrania podatku u źródła.
Konwersja wierzytelności na kapitał a podatek u źródła
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
Spółka z o.o. w 24 godziny
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców. Niewykluczone, że od 1 stycznia 2012 roku będzie możliwa błyskawiczna rejestracja spółki przez internet.
Spółka z o.o. w 24 godziny
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Brak w treści gwarancji klauzuli odnoszącej się do „nieprzenoszalności wadium” w żaden sposób nie wpływa na skuteczność zarówno cesji wierzytelności, jak i przejęcia długu. Obie czynności wymagają wyraźnej akceptacji zamawiającego.
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych
KNF ukarała małżeństwo karą 200 tys. zł za nabycie bez wezwania akcji spółki giełdowej przy przekroczeniu 10 proc. głosów w tej spółce.
Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych przy nabywaniu akcji spółek giełdowych