Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Pojęcie zbioru rzeczy i praw z ustawy o zastawie rejestrowym należy interpretować poprzez cel gospodarczy zbioru
Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i tym samym potwierdził, że oceniając kategorię zbioru o zmiennym składzie należy przede wszystkim badać, czy dany zbiór służy określonemu celowi gospodarczemu.
Pojęcie zbioru rzeczy i praw z ustawy o zastawie rejestrowym należy interpretować poprzez cel gospodarczy zbioru
Charakter prawny uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Problematykę swoistego charakteru prawnego uprawnień do emisji gazów cieplarnianych analizuje Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Charakter prawny uprawnień do emisji dwutlenku węgla
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
NSA: do rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska odpadów nie stosuje się przepisów dotyczących rekultywacji gleby z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
Jak zapobiec zagrożeniu, które stwarza produkt niebezpieczny znajdujący się w obrocie
Podstawowym sposobem eliminacji zagrożenia stwarzanego przez produkt niebezpieczny jest wycofanie go ze sprzedaży (kanałów dystrybucji), a także od konsumentów. Często jednak tak daleko idące środki nie są konieczne.
Jak zapobiec zagrożeniu, które stwarza produkt niebezpieczny znajdujący się w obrocie
Księga udziałów to coś więcej niż przykry obowiązek
Prowadzenie księgi udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poza tym, że jest obowiązkowe, może również okazać się przydatne.
Księga udziałów to coś więcej niż przykry obowiązek
Konrad Drozdowski: Dbamy o podnoszenie standardów reklamy w Polsce
Rozmowa z Konradem Drozdowskim, dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
Konrad Drozdowski: Dbamy o podnoszenie standardów reklamy w Polsce
Sąd Najwyższy nie skoryguje zadośćuczynienia
Skarga kasacyjna przysługuje tylko wtedy, gdy podniesione w niej zagadnienia prawne mają znaczenie nie tylko dla stron postępowania. Dlatego korekta wysokości zasądzonego zadośćuczynienia nie jest zadaniem dla Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy nie skoryguje zadośćuczynienia
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Aby móc skutecznie dochodzić od inwestora zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, podwykonawca musi wykazać, że inwestor znał te warunki umowy z podwykonawcą, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności i wyraził na nie zgodę.
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Członkostwo w Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług i osób na dotychczas nieznaną skalę. Zwyczajnym skutkiem wzmożonej wymiany jest powstawanie większej liczby sporów, w tym przypadku – transgranicznych.
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku
Od 1 stycznia 2011 roku ze zwolnienia z podatku VAT korzystać będą mogły tylko świadczenia odpowiadające nowej definicji usług medycznych, zawartej w zmienionych przepisach ustawy o VAT.
Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku
Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Jedynie prawidłowe zbadanie tytułu prawnego do udziałów pozwoli inwestorowi uchronić się przed niekorzystnymi skutkami nieprawidłowości w nabywaniu udziałów przez zbywcę lub jego poprzedników prawnych – pisze dr Jarosław Grykiel.
Znaczenie badania prawnego tytułu do udziałów w transakcjach nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego i kto jest odpowiedzialny za samowolną zmianę sposobu użytkowania, wyjaśnia Radosław Wasiak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego