Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Dziennikarz może odmówić wydania organom ścigania dokumentów zdradzających tożsamość źródeł, dopóki nie ma orzeczenia w tej sprawie, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dla Polski oznacza to konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Ponad rok po uchwaleniu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Ministra Środowiska do tej ustawy.
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Zawarcie umowy spółki (podpisanie statutu) w procesie przekształcenia spółki handlowej
Jak uniknąć ryzyka związanego z niewłaściwą wykładnią przepisów dotyczących przekształcania spółek wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zawarcie umowy spółki (podpisanie statutu) w procesie przekształcenia spółki handlowej
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Kiedy UOKiK odmówi zgody na koncentrację przedsiębiorców
Zamiar połączenia przedsiębiorstw albo przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorcą trzeba zgłosić do UOKiK-u. Prezes UOKiK zwykle wyraża zgodę, ale trzeba też się liczyć z zakazem koncentracji albo ze zgodą warunkową.
Kiedy UOKiK odmówi zgody na koncentrację przedsiębiorców
Czy można odkupić prawo do czynszu symbolicznego
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy uprawnienie do czynszu symbolicznego przechodzi na nabywcę prawa użytkowania wieczystego.
Czy można odkupić prawo do czynszu symbolicznego
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką
Wymiana korespondencji w ramach przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z prawnikami wewnętrznymi nie jest objęta tajemnicą informacji wymienianych między adwokatem a klientem, orzekł ETS w sprawie Akzo Nobel.
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Pracodawcy odchodzą od wynagradzania lub premiowania pracowników za pomocą bonów towarowych ze względu na niekorzystne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz wydawanie bonów może rodzić dodatkowe ryzyko w podatku VAT.
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Czy reklamując firmę powinniśmy obawiać się kontroli skarbowej?
Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje dodany w lipcowej nowelizacji art. 7d ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej.
Czy reklamując firmę powinniśmy obawiać się kontroli skarbowej?
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie
Zdaniem Sądu Najwyższego w pełni dopuszczalne jest złożenie przez członków zarządu takich samych oświadczeń co do istotnych postanowień umowy w różnym czasie.
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie
Zmiana umowy spółki osobowej
Jakich formalności należy dopełnić przy zmianie umowy spółki komandytowej i czym taka zmiana różni się od analogicznej zmiany w spółce z o.o., wyjaśnia dr Jarosław Grykiel z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zmiana umowy spółki osobowej
Kiedy wyrób włókienniczy może być produktem niebezpiecznym
Niebezpieczny może okazać się wyrób włókienniczy wytworzony z użyciem zabronionych związków chemicznych, powodujący zatrucie lub reakcję alergiczną użytkownika. Przyczyną braku bezpieczeństwa może też być wada konstrukcyjna lub zła jakość materiału.
Kiedy wyrób włókienniczy może być produktem niebezpiecznym