Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców

Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.

Ustawa ta wprowadzi m.in. zakaz dyskryminacji osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Przejawem dyskryminacji będzie nie tylko zróżnicowanie wynagrodzenia, ale też np. odmówienie prawa do urlopu w sytuacji, gdy inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktów menadżerskich, umów zlecenia) posiadają takie uprawnienie.
Nastąpi zatem likwidacja dowolności w kształtowaniu warunków pracy i płacy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Poszkodowani będą mogli dochodzić od przedsiębiorcy (spółki) odszkodowania. Ciężar udowodnienia, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania, będzie spoczywał na przedsiębiorcy (spółce).