Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Kiedy instytucja finansowa ujawni organom kontroli skarbowej dane identyfikujące posiadacza rachunku bankowego? Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje nowy art. 7d ust. 1 Ustawy o kontroli skarbowej.
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej
To dobry moment, żeby rozważyć możliwości i ryzyka związane z wniesieniem znaku towarowego do spółki osobowej. Od 1 stycznia 2011 roku mają się bowiem zmienić przepisy podatkowe.
Podwyższenie wartości znaku towarowego przez wkład do spółki osobowej
Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika
Pełnomocnikiem powołanym w trybie art. 210 lub 379 k.s.h. może być inny członek zarządu, gdyż zdaniem Sądu Najwyższego nie narusza to zakazu reprezentacji spółki przez zarząd w sporze z innym członkiem zarządu.
Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej), jeżeli wzrost wartości nieruchomości nastąpił na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Kiedy sprzęt elektryczny może okazać się produktem niebezpiecznym
Sprzęt elektryczny może być niebezpieczny, gdy jest niezgodny z tzw. wymaganiami zasadniczymi, został bezpodstawnie oznakowany znakiem CE lub zaopatrzono go w złą instrukcję obsługi.
Kiedy sprzęt elektryczny może okazać się produktem niebezpiecznym
Rutyna i nieuwaga najczęstszą przyczyną błędów
Zasady przeprowadzania rocznych zgromadzeń wspólników oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy przypomina Łukasz Koziński z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rutyna i nieuwaga najczęstszą przyczyną błędów
Co wynika z KRS
W jaki sposób rejestr sądowy chroni interes uczestników obrotu gospodarczego, wyjaśnia Bartłomiej Wyjatek z Zespołu Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Co wynika z KRS
Seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Prawne ABC własności intelektualnej
Co chroni prawo własności intelektualnej, wyjaśnia dr Monika Żuraw z Zespołu Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Seminarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Prawne ABC własności intelektualnej
Danuta Pajewska: Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom
Rozmowa z Danutą Pajewską, starszym wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Bankowości i Finansowania Projektów
Danuta Pajewska: Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom
Czy akcjonariusz może dochodzić odszkodowania za upadłość spółki?
Sąd Najwyższy odpowie, czy akcjonariusz może żądać odszkodowania za straty spółki i jej upadłość, które zostały spowodowane działaniami urzędników kontroli skarbowej.
Czy akcjonariusz może dochodzić odszkodowania za upadłość spółki?
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń w sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa, w których nieważność decyzji administracyjnych została stwierdzona po 1 września 2004 r., rozstrzygnie pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym