Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Umowa wygasa, ochrona trwa dalej?
Wygaśnięcie umowy ramowej będącej podstawą poszczególnych umów ubezpieczenia kredytów nie musi oznaczać zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa wygasa, ochrona trwa dalej?
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych
Odrzucenie środka zaskarżenia przez sąd z powodu wniesienia go przez nienależycie umocowanego pełnomocnika wymaga uprzedniego wezwania strony do potwierdzenia tych czynności.
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych
Pułapki outsourcingu
Instytucje finansowe mogą zlecać część czynności firmom zewnętrznym, ale nie może być tak, że z banku pozostaje tylko budynek, analizuje Danuta Pajewska, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Pułapki outsourcingu
Jak długo bank odpowiada za czyny swojego pracownika?
Jeśli pracownik banku popełnił przestępstwo na szkodę klienta banku, bank odpowiada za brak nadzoru. Okres przedawnienia roszczenia o odszkodowanie przeciwko bankowi wynosi 3 lata, jednak zarzut przedawnienia może nie zawsze być skuteczny.
Jak długo bank odpowiada za czyny swojego pracownika?
Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej
30 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.).
Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
W wyroku z 1 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak pozwolenia sektorowego, jeżeli brak ten jest wynikiem przewlekłości postępowania organu administracji publicznej.
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
8 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmienia ona zasady funkcjonowania ustawowego pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
Doprecyzowanie zasad udzielania zamówień in house
Uchwalony przez Sejm projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia udzielanie zamówień typu in house wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej na jednakowych zasadach.
Doprecyzowanie zasad udzielania zamówień in house
Źle wykorzystane dotacje trzeba zwracać na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
Wiele podmiotów starających się o środki unijne nie ma świadomości, że w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania Komisja Europejska może odzyskać przekazane kwoty bez konieczności uzyskiwania wyroku sądowego w Polsce.
Źle wykorzystane dotacje trzeba zwracać na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
Wyrok zagraniczny - kiedy i jak podjąć obronę
Zdarza się, że polscy przedsiębiorcy bagatelizują wezwania do sądów zagranicznych, a nawet wyroki tych sądów. Mogą przez to stracić szanse na merytoryczną obronę, wyjaśnia Paweł Mazur, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Wyrok zagraniczny - kiedy i jak podjąć obronę
Czy posługiwanie się w reklamie internetowej cudzymi znakami towarowymi jest legalne?
Użycie cudzych znaków towarowych jako słów-kluczy może stanowić naruszenie praw do znaku, jeśli odbywa się bez zgody uprawnionego, a reklama, do której słowa te prowadzą, może sugerować związki prawne lub ekonomiczne pomiędzy reklamującym a uprawnionym.
Czy posługiwanie się w reklamie internetowej cudzymi znakami towarowymi jest legalne?
Pozwy zbiorowe nie w każdej sprawie
Kiedy można wystąpić z pozwem zbiorowym – analizuje dr Marcin Lemkowski z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Pozwy zbiorowe nie w każdej sprawie