Arbitraż w sporach domenowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Arbitraż w sporach domenowych

Dr Damian Flisak z Zespołu Technologie, Media, Telekomunikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy został arbitrem w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powstał w 2003 roku. Prowadzi mediację oraz arbitraż w sprawach dotyczących nazw domen internetowych z końcówką .pl. Najczęściej rozpatrywane spory dotyczą wykorzystania w nazwie domeny cudzego znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych.
– Z uwagi na rosnące znaczenie internetu w życiu gospodarczym można przypuszczać, że znaczenie Sądu Polubownego dla przedsiębiorców będzie rosło – zwłaszcza że postępowanie arbitrażowe przed tym sądem jest z reguły tańsze, a na pewno szybsze niż przed sądem powszechnym – mówi dr Damian Flisak.
Więcej informacji o Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych można znaleźć na stronie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.