Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. w przypadku, gdy spółka nie wykonuje swoich zobowiązań względem wierzycieli, wyjaśnia Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
29 października 2010 r. Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne ułatwiające stosowanie przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej podczas realizacji projektów związanych z rozwojem energii wiatrowej.
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego?
Projekt nowej ustawy o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych zakłada refundację tzw. środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o ile udokumentowane zostaną ich korzyści zdrowotne.
Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego?
Stan wykorzystania funduszy europejskich
Gdybyśmy wydawali pieniądze unijne w tym tempie, co dotychczas, to wydatkowanie funduszy na lata 2007-2013 zakończylibyśmy dopiero w sierpniu 2021 roku, wynika z październikowego raportu Business Center Club.
Stan wykorzystania funduszy europejskich
Europejska wspólnota sędziów czy sędziowska wieża Babel
Proliferacja sądów, jurysdykcji i orzeczeń musi prowadzić do konfliktów i napięć – mówiła prof. Ewa Łętowska podczas konferencji z okazji 5. rocznicy miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”.
Europejska wspólnota sędziów czy sędziowska wieża Babel
ŁKS miał prawo zaskarżyć do WSA odmowę wydania licencji na grę w ekstraklasie
Możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji związku sportowego w sprawach licencyjnych jest zgodna z konstytucją, stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
ŁKS miał prawo zaskarżyć do WSA odmowę wydania licencji na grę w ekstraklasie
Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym
Trybunał podtrzymał stanowisko wyrażone uprzednio przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wskazując, że zasadnicze właściwości kształtu klocka spełniają funkcję techniczną, co wyklucza objęcie go ochroną przewidzianą dla znaków towarowych.
Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym
Jak usunąć zagrożenie stwarzane przez produkt niebezpieczny będący w obrocie
Czy eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny powinno być aktywnie realizowane wyłącznie przez producenta czy także przez dystrybutorów: hurtowników i detalistów?
Jak usunąć zagrożenie stwarzane przez produkt niebezpieczny będący w obrocie
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Nie wszystkie spółki finansowane lub nadzorowane przez jednostki finansów publicznych, zarządzane przez osoby przez nie powoływane albo będące w ponad połowie własnością Skarbu Państwa muszą udzielać zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy spółka kontrolowana przez Skarb Państwa musi stosować przepisy Prawa zamówień publicznych?
Polska nie wykorzystuje w pełni możliwości przeprowadzania dowodów za granicą
Według danych na styczeń 2008 r. żaden polski sąd nie zdecydował się na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu na terytorium obcego państwa. Tymczasem mogłoby to usprawnić i przyśpieszyć wiele postępowań sądowych.
Polska nie wykorzystuje w pełni możliwości przeprowadzania dowodów za granicą
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia w orzekaniu przepisy Konstytucji
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie nie tylko w tekście Konstytucji, ale i w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych oraz administracyjnych, jak dowiódł ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia w orzekaniu przepisy Konstytucji
Nie przyjdziesz do sądu, sąd przyjdzie do ciebie
Niestawiennictwo na rozprawie w celu przesłuchania strony albo świadka nie musi zawsze skutkować odroczeniem rozprawy. Wymaga to nieco większego zaangażowania ze strony sądu, jednak może bardzo przyspieszyć osądzenie sprawy.
Nie przyjdziesz do sądu, sąd przyjdzie do ciebie