Ochrona uchodźców | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ochrona uchodźców

UNHRC, działająca od 1951 roku agenda ONZ do spraw uchodźców, wspólnie z Radą Europy opublikowała broszurę odpowiadającą na najczęstsze pytania dotyczące uchodźców i opisującą działania podejmowane w celu udzielenia im wsparcia.

Zadaniem powołanej po II wojnie światowej instytucji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHRC) jest ochrona uchodźców i poszukiwanie trwałych rozwiązań dla osób, które opuściły swój kraj na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej czy przekonań politycznych. Takich osób w Europie jest obecnie 1,6 miliona, a w skali całego globu – blisko 10 milionów.
Choć największą odpowiedzialność za ochronę uchodźców na swoim terytorium ponoszą władze danego państwa, w wielu miejscach pomocą służą im organizacje pozarządowe oraz pracownicy UNHCR, którzy starają się zapewnić uchodźcom ochronę prawną i zminimalizować zagrożenie przemocą. Za swoją pracę UNHRC został dwukrotnie odznaczony Pokojową Nagrodą Nobla.
UNHRC prowadzi też akcję informacyjną, wyjaśniając nieporozumienia i rozwiewając obawy dotyczące uchodźców. Zaleca rozwiązania inne niż obozy dla uchodźców, które powinny stosowane w ostateczności. Promuje też społeczną i ekonomiczną intergrację uchodźców i zaleca harmonizację przepisów dotyczących udzielania azylu w poszczególnych państwach europejskich.
Pełen tekst broszury w języku angielskim dostępny jest na stronie http://book.coe.int/ftp/3582.pdf. Więcej informacji można też uzyskać na polskojęzycznej stronie UNHRC http://www.unhcr-budapest.org/poland/.