Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania operacji na udziałach/akcjach poprzez ich umarzanie.

Do końca 2010 r., dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, czyli czynności zmierzającej do tzw. dobrowolnego umorzenia tych udziałów/akcji, opodatkowany był jak dochód z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidenda), co w przypadku wspólników będących osobami prawnymi pozwalało, po spełnieniu określonych warunków, na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub skorzystania z preferencyjnej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Od 1 stycznia 2011 r., dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia ustala się tak jak w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji.

W konsekwencji, w przypadku wspólników będących osobami prawnymi, dochód uzyskany ze zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (19% podatek) bez możliwości zastosowania zwolnienia analogicznie do dywidend. Zmiana ta ma w szczególności znaczenie dla wspólników mających rezydencję podatkową w Polsce.

W przypadku osób fizycznych, dochód uzyskany ze zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia traktowany jest jako dochód ze zbycia udziałów/akcji, tj. podlega opodatkowaniu tak jak inne dochody uzyskiwane z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (19% podatek deklarowany samodzielnie przez podatnika).

Dochód uzyskany przez podatnika z tzw. umorzenia przymusowego udziałów/akcji lub umorzenia warunkowego (automatycznego), a więc umorzenia dokonywanego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub uchwały Zarządu spółki, nadal opodatkowany jest na równi z dochodami z udziału w zyskach osób prawnych.