Naczelny Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Naczelny Sąd Administracyjny

Butelka Domestos – rejestracja przestrzennych znaków towarowych
Orzecznictwo krajowe i unijne ostatnich lat pokazuje, że uzyskanie ochrony na znak przestrzenny stanowiący kształt towaru jest trudne. Problemem może być także utrzymanie ochrony takiego znaku towarowego.
Butelka Domestos – rejestracja przestrzennych znaków towarowych
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Dużo mówi się o elektronicznych środkach komunikacji w postępowaniach sądowych. W postępowaniu administracyjnym ich używanie jest możliwe. A jak ma się rzecz w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
W niedawnej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenia pasażerów o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład wynikające z przepisów unijnych ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ma prawa brać pod uwagę przedawnienia takich roszczeń, rozpatrując skargi pasażerów. Kto ma rację?
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Rozstrzygnięcia sądów najwyższych instancji są – zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej – ważną wskazówką dotyczącą orzekania w poszczególnych sprawach. Niektórym takim orzeczeniom przysługuje też szersza moc wiążąca. Niedawna uchwała siedmiu sędziów NSA dodaje do tego nowy element – określa, od kiedy dokonana w niej wykładnia prawa jest wiążąca dla innych sądów.
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Moment wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
Czasem ważne jest ustalenie, kiedy doszło do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym. Od tego zależy m.in. to, jakie przepisy mają zastosowanie w sprawie. Wbrew pozorom rzecz nie jest taka prosta, bo wszczęcie postępowania to niekoniecznie to samo co moment znalezienia się skargi w sądzie administracyjnym.
Moment wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Pytanie to dręczy strony i ich pełnomocników przy różnych okazjach i w różnych postępowaniach, przy wnoszeniu niektórych pism, których status nie jest jednoznaczny w świetle przepisów. Właśnie w tym zakresie NSA niedawno wypowiedział się, że nie ma obowiązku bezpośredniego doręczania drugiej stronie wniosku o przywrócenie terminu.
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Postępowanie zainicjowane wniesieniem zażalenia musi zakończyć się rozstrzygnięciem, w postępowaniu zażaleniowym nie ma zastosowania instytucja pozostawienia bez rozpoznania – przypomniał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Prokura samoistna, uprawniająca do jednoosobowego działania, nie wygasa wskutek odwołania całego zarządu. Tym samym nie ma przeszkód, aby spółka była w dalszym zakresie reprezentowana w postępowaniu sądowoadministracyjnym, i brak jest podstaw do zawieszenia tego postępowania.
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
W wyroku z 8 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku nie prowadzi automatycznie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej podjęcie działań naprawczych.
Bociany na wokandzie, czyli NSA o zgłaszaniu szkody w środowisku
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Nadanie za pośrednictwem operatora pocztowego jest chyba najpopularniejszym sposobem złożenia pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Trzeba jednak z rozwagą wybrać operatora, u którego pismo jest nadawane – inaczej termin na jego wysłanie może zostać niezachowany.
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy
Z przekroczeniem granic władztwa planistycznego gminy mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy rozwiązania planistyczne są dowolne i pozbawione uzasadnienia merytorycznego.
Przekroczenie granic władztwa planistycznego gminy
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?
Chociaż od wejścia w życie przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko minęło wiele lat, ustalenie kręgu stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych nadal budzi wiele praktycznych wątpliwości. Jedna z nich dotyczy określania zasięgu oddziaływania planowego przedsięwzięcia.
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?