Naczelny Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Naczelny Sąd Administracyjny

O udziale ekologów w postępowaniu decyduje prawo, a nie urzędnicy
Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie może zależeć tylko od tego, czy organy administracji prawidłowo wykonają obowiązki nałożone na nie przepisami prawa.
O udziale ekologów w postępowaniu decyduje prawo, a nie urzędnicy
Sąd administracyjny oceni przewlekłość postępowania
Nawet jeśli sprawa została załatwiona od strony merytorycznej, sąd administracyjny i tak oceni przewlekłość postępowania – przypomniał niedawno NSA. Jest to istotne dla potencjalnych roszczeń odszkodowawczych stron za przewlekłe działanie urzędów.
Sąd administracyjny oceni przewlekłość postępowania
Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Punktem wyjścia do ustalania odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby lub ziemi jest ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Nie każde jednak zanieczyszczenie będzie powodowało odpowiedzialność na podstawie przepisów tej ustawy.
Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Symbole narodowe nie mogą stanowić znaku towarowego
Symbole związane z państwowością, takie jak godło czy flaga, a także symbole organizacji pozarządowych nie mogą być wykorzystywane w charakterze znaków towarowych ani w całości, ani w części, ani jako ich elementy składowe.
Symbole narodowe nie mogą stanowić znaku towarowego
Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Spółce cywilnej, jako grupie osób wspólnie wykonujących działalność rolniczą, przysługuje status producenta rolnego, co oznacza, że może ubiegać się ona o dopłaty rolnośrodowiskowe.
Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Zła wiara po polsku
Jeśli można stwierdzić okoliczności świadczące o złej wierze zgłaszającego znak, także będącego agentem lub przedstawicielem zagranicznego przedsiębiorcy, możliwe jest unieważnienie znaku pomimo świadomego tolerowania jego używania przez okres 5 lat.
Zła wiara po polsku
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy nie może pominąć żadnych uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie może odmiennie oceniać wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
W postępowaniach administracyjnych poprzedzających realizację inwestycji i prowadzonych bez udziału społeczeństwa organizacje ekologiczne mogą uczestniczyć jedynie wyjątkowo.
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
W ramach swoich uprawnień nadzorczych Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zaskarżyć decyzję środowiskową tylko jeśli wcześniej uczestniczył w postępowaniu administracyjnym w związku z wydaniem tej decyzji.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
CIT: Negatywny wpływ potrącenia wierzytelności z pożyczki na koszty z odsetek
Przy ustalaniu wartości kapitału zakładowego dla celów niedostatecznej kapitalizacji nie uwzględnia się wartości kapitału pokrytego gotówką, nawet jeśli wierzytelności z tytułu pożyczki i wpłaty gotówki na kapitał zostały potrącone.
CIT: Negatywny wpływ potrącenia wierzytelności z pożyczki na koszty z odsetek
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania
Gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, organ zawiadamia strony w drodze obwieszczenia.
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania
Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w długo oczekiwanym wyroku orzekł, że zakup wierzytelności za cenę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT.
Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT