Naczelny Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Naczelny Sąd Administracyjny

Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny podjął niedawno uchwałę, którą wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu administracyjnego pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym
NSA o wariantowaniu przedsięwzięcia w raporcie środowiskowym
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi zawierać opis analizowanych wariantów realizacji inwestycji. Przepisy regulujące wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przewidują możliwości odstąpienia od tego obowiązku.
NSA o wariantowaniu przedsięwzięcia w raporcie środowiskowym
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych osoby fizycznej
Zbycie przez osobę fizyczną nieruchomości niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych nie generuje przychodu z działalności gospodarczej, czyli nie będzie opodatkowane, jeśli nastąpi po 5 latach od daty nabycia. Uchwała NSA może jednak być niekorzystna.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych osoby fizycznej
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie
Taki wniosek płynie z grudniowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wpierw sąd oczywiście wezwie stronę do uzupełnienia skargi o brakujący odpis, lecz jeśli strona tego braku nie uzupełni, skarga będzie odrzucona.
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie
Akta zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowią informacji publicznej
Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno uchwałę, która wskazuje, że żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Akta zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowią informacji publicznej
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Data na pełnomocnictwie nie zawsze jest najważniejsza
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z orzeczeń, dopuszczalne jest pisemne potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa, także już po dokonaniu czynności przez tego pełnomocnika, zatem z datą późniejszą np. od wniesionej skargi kasacyjnej.
Data na pełnomocnictwie nie zawsze jest najważniejsza
Dla sądu istotny jest także cel ustawy
Jak wskazał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny, oceniając daną sprawę „należy każdorazowo uwzględniać cele nakreślone przez ustawodawcę” odnoszące się do danej regulacji. Literalna wykładnia przepisów nie może zatem być jedynym punktem odniesienia.
Dla sądu istotny jest także cel ustawy
NSA o ocenie kumulacji oddziaływań na obszar Natura 2000
Ocena dopuszczalności inwestycji pod kątem rygorów obowiązujących w związku z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000 powinna uwzględniać możliwość kumulacji oddziaływań. Ocena ta nie powinna być jednak abstrakcyjna.
NSA o ocenie kumulacji oddziaływań na obszar Natura 2000
Nieruchomości warszawskie znów na wokandzie
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w kwestii wpływu nieuchronności wywłaszczenia na wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie dekretu warszawskiego.
Nieruchomości warszawskie znów na wokandzie
Skutki stwierdzenia nieważności decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny podjął niedawno uchwałę rozstrzygającą wątpliwości składów sądzących dotyczące następstw stwierdzenia nieważności decyzji dla innych decyzji z nią związanych.
Skutki stwierdzenia nieważności decyzji
Z jakim organem należy uzgadniać rekultywację środowiska wodno-gruntowego?
Jeśli zaistniała przed 30 kwietnia 2007 r. szkoda dotyczy środowiska gruntowo-wodnego, jej naprawienie nie musi wymagać przeprowadzenia dwóch postępowań: jednego w odniesieniu do zanieczyszczonego gruntu i drugiego dotyczącego środowiska wodnego.
Z jakim organem należy uzgadniać rekultywację środowiska wodno-gruntowego?