Naczelny Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Naczelny Sąd Administracyjny

Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organ administracji wymierzając opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska powinien wyjaśnić przyczyny braku wymaganego pozwolenia.
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą siedmiu sędziów uznał, że sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości stanowi dostawę towaru
Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Naczelny Sąd Administracyjny, kwestionując rozstrzygnięcie sądu I instancji, orzekł, że sąd ten nie może samodzielnie kwestionować merytorycznych opracowań naukowych stanowiących dowód w sprawie, gdyż nie ma w tym zakresie wymaganej wiedzy.
Sąd administracyjny nie bada potrzeb pokarmowych wilka
Organ powinien ze szczególną starannością wykazać podstawę istotnego ograniczenia prawa własności
Organ uzgadniający projekt decyzji o warunkach zabudowy nie może dokonywać generalnej wykładni zakazów ustanowionych na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, by potem pod ustaloną interpretację przepisów podciągać zastany w sprawie stan faktyczny.
Organ powinien ze szczególną starannością wykazać podstawę istotnego ograniczenia prawa własności
Jeżeli w sprawie administracyjnej termin upływa w sobotę, można pismo wysłać w poniedziałek
Taki wniosek płynie z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszącej się do sposobu liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli w sprawie administracyjnej termin upływa w sobotę, można pismo wysłać w poniedziałek
Actio popularis, czyli każdy może się sprzeciwić zarejestrowaniu znaku towarowego
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zgłaszający – na podstawie art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej – sprzeciw wobec decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego nie musi się legitymować interesem prawnym ani faktycznym.
Actio popularis, czyli każdy może się sprzeciwić zarejestrowaniu znaku towarowego
Rejestracja znaku towarowego identycznego ze znakiem w stanie karencji
Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w stanie karencji z powodu nieużywania.
Rejestracja znaku towarowego identycznego ze znakiem w stanie karencji
Wycinka modrzewi bez zezwolenia nie jest sprawą dla Trybunału Konstytucyjnego
Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę w sprawie dotyczącej wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie dwóch modrzewi, stwierdził, że przepisy o karach za samowolne usunięcie drzew nie budzą wątpliwości konstytucyjnych.
Wycinka modrzewi bez zezwolenia nie jest sprawą dla Trybunału Konstytucyjnego
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), nie są kosztami uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT.
Koszty uzyskania przychodów przy podwyższeniu kapitału zakładowego
Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Skład Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę odnoszącą się do skutku postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i obowiązywania przepisów o reformie rolnej umożliwiających zainteresowanym dochodzenie zwrotu nieruchomości.
Umorzenie postępowania przez Trybunał nie przesądza sprawy
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wykonanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne może zostać wstrzymane, jeżeli istnieją wątpliwości co do wysokości tego odszkodowania.
Wysokie odszkodowanie uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Zdaniem NSA, jeśli pozwolenia sektorowe wygasły, a prowadzący instalację nie uzyskał w terminie pozwolenia zintegrowanego, ma on obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej, nawet jeśli złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne