ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona wierzycieli

Czy Polska powinna ratyfikować konwencję kapsztadzką? O zabezpieczaniu transakcji w branży lotniczej
Konwencja kapsztadzka o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym daje bardzo silną ochronę sprzedającemu lub oddającemu statek powietrzny do używania, jak również finansującemu takie transakcje. Coraz więcej krajów europejskich rozważa ratyfikację konwencji – czy powinna być wśród nich także Polska?
Czy Polska powinna ratyfikować konwencję kapsztadzką? O zabezpieczaniu transakcji w branży lotniczej
Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?
Od stycznia 2015 r. wierzyciele dysponujący wyrokiem wydanym w jednym kraju członkowskim będą mogli go uznać lub wykonać w innym państwie unijnym bez konieczności wszczynania dodatkowej procedury sądowej.
Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?
Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie
Kwestia odpowiedzialności spółek dzielonych za zobowiązania przypisane spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym w ramach podziału przez wydzielenie wciąż nie doczekała się jednolitej interpretacji.
Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie
Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Środki prawne do polubownego zakończenia sprawy karnej zainicjowanej przez wierzyciela w celu wyegzekwowania wierzytelności uszczuplonej bezprawnymi działaniami dłużnika.
Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Potrącenie wierzytelności z wierzytelności Skarbu Państwa
Nie w każdym przypadku możliwe jest potrącenie wierzytelności przysługującej podmiotowi prywatnemu z wierzytelności Skarbu Państwa przeciwko temu podmiotowi.
Potrącenie wierzytelności z wierzytelności Skarbu Państwa
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Warunki i zakres kompensacji szkody na podstawie art. 46 Kodeksu karnego
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Jeżeli doszło do karalnego niezaspokojenia należności wierzyciela, obowiązek naprawienia powstałej szkody może zostać nałożony także na osobę zarządzającą majątkiem dłużnika lub osobę, która była jego poplecznikiem w przestępstwie.
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Praktyczne skutki zasady mocy wiążącej prawomocnego wyroku skazującego w cywilnoprawnym procesie o odszkodowanie.
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Hipoteka morska: skuteczne zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych
Poszukiwania skutecznego systemu zabezpieczenia roszczeń w handlu i transporcie morskim, charakteryzującym się znacznym ryzykiem obrotu, doprowadziły w II poł. XIX wieku do adaptowania instytucji hipoteki dla potrzeb gospodarki morskiej.
Hipoteka morska: skuteczne zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych
Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej
Ministerstwo dopuszcza prowadzenie egzekucji z prawa użytkowania górniczego i prawa do informacji geologicznej, zastrzegając brak możliwości egzekucji z samej koncesji jako decyzji administracyjnej.
Dopuszczalność egzekucji z użytkowania górniczego i informacji geologicznej
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Wierzyciel dotknięty skutkami „ucieczki z majątkiem” przez dłużnika nie musi pozostać bierną ofiarą nieuczciwości.
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Pozorne obciążanie składników majątku, mające przekonać osoby trzecie, że wywołane zostały nieistniejące w rzeczywistości skutki prawne może stanowić przestępstwo. Przykładem takich czynów jest w szczególności zaciąganie fikcyjnych zobowiązań.
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli