ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona wierzycieli

Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza, pomocnika oraz osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody
Nie wszyscy pamiętają, że za szkodę odpowiada nie tylko jej sprawca. Może dlatego niewiele osób dochodzi odszkodowania od podżegacza, pomocnika czy osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody. Tymczasem często jest to najskuteczniejsza metoda uzyskania odszkodowania.
Odpowiedzialność odszkodowawcza podżegacza, pomocnika oraz osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody
Właściciel nie zawsze będzie musiał rozliczyć się z posiadaczem z wartości nakładów na nieruchomość
Interesujące rozstrzygnięcie zapadło przy okazji jednej z prowadzonych przez nas spraw. Samoistny posiadacz nieruchomości, po jej wydaniu na rzecz właścicieli, domagał się rozliczenia poniesionych nakładów, polegających m.in. na wybudowaniu budynku użytkowego. Czy jednak taka budowa podnosi wartość nieruchomości?
Właściciel nie zawsze będzie musiał rozliczyć się z posiadaczem z wartości nakładów na nieruchomość
Sąd Najwyższy o opłatach egzekucyjnych
W ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajął się problemami prawnymi dotyczącymi postępowania egzekucyjnego, mającymi spore znaczenie dla jego stron oraz komorników. Chodzi o wysokość opłaty egzekucyjnej oraz legitymację czynną komornika do zaskarżania postanowień sądu.
Sąd Najwyższy o opłatach egzekucyjnych
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
Wierzyciel uzyska zabezpieczenie na rachunku bankowym dłużnika na wspólnych zasadach dla wszystkich państw UE. Zmiany w procedurze cywilnej.
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
Skarga pauliańska a dochodzenie trudnych wierzytelności
Jeśli dłużnik ukrywa lub wyprowadza majątek, ratunkiem dla wierzyciela może być tzw. skarga pauliańska. Z narzędziem tym wiążą się jednak pewne wątpliwości i ograniczenia.
Skarga pauliańska a dochodzenie trudnych wierzytelności
Zmiana przepisów prawa spadkowego
Nowe zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi odziedziczone po zmarłym to najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą między innymi przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 18 października 2015 r.
Zmiana przepisów prawa spadkowego
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Podstawową cechą postępowania klauzulowego jest szybkość. Dlatego sąd prowadzący takie postępowanie ocenia wyłącznie przesłanki formalne, a nie np. zasadność obowiązku zapłaty. Mimo to sądom zdarza się żądać od wierzycieli dokumentów uzupełniających wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Nowelizacja prawa spadkowego – analiza i ocena proponowanych zmian
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, które istotnie zmodyfikują zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi odziedziczone po zmarłym. Odbyło się już pierwsze czytanie projektu i można oczekiwać, że niebawem zostanie on uchwalony przez Sejm.
Nowelizacja prawa spadkowego – analiza i ocena proponowanych zmian
Wykonywanie i uznawanie orzeczeń zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I bis
Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza nowe rozporządzenie brukselskie, jest automatyczna wykonalność orzeczeń wydanych w innym państwie Unii Europejskiej, bez jej wcześniejszego stwierdzania w osobnym postępowaniu. Czy dłużnicy powinni się bać?
Wykonywanie i uznawanie orzeczeń zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I bis
Środki tymczasowej ochrony w sprawach transgranicznych
Uchwalenie nowego rozporządzenie Bruksela I bis było szansą, by ujednolicić w skali europejskiej regulacje dotyczące ochrony tymczasowej w sprawach transgranicznych i naprawić tym samym niedociągnięcia wcześniejszego rozporządzenia Bruksela I. Niestety nowy system, choć w miarę kompletny, nadal jest daleki od ideału.
Środki tymczasowej ochrony w sprawach transgranicznych
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Nieuczciwi dłużnicy korzystają z całego łańcuszka osób trzecich, które pomagają udaremnić zaspokojenie wierzytelności. Do odpowiedzialności odszkodowawczej można jednak pociągnąć nie tylko osobę, która takim działaniem wyrządziła szkodę wierzycielom, ale także osobę, która świadomie z takiej szkody skorzystała.
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym
Wydanie orzeczenia sądu cywilnego zobowiązującego do zapłaty wierzytelności z tytułu legalnych czynności cywilnoprawnych dłużnika nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej działaniem zmierzającym do udaremnienia wierzycielom zaspokojenia tej wierzytelności.
Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym