ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona wierzycieli

Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Banki tracą przywileje
Do tej pory banki zdecydowanie łatwiej niż inni wierzyciele mogły się zabezpieczać i później dochodzić swoich wierzytelności. Czy nowelizacja Prawa bankowego to zmieni?
Banki tracą przywileje
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Skarga pauliańska chroni wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Możliwość skorzystania z niej przez poszczególnych wierzycieli jest jednak ograniczona, gdy trzeba chronić interesy wszystkich wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Gdy z zagrożonej niewypłacalnością spółki-dłużnika wyprowadzane są aktywa, wierzyciele mają dylemat, czy wystąpić o ubezskutecznienie tych transakcji samodzielnie, czy też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika i zdać się na działania syndyka.
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Ochrona interesów wierzycieli w ramach środka karnego „obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” nałożonego na nieuczciwego dłużnika przez sąd karny.
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Jan Ciećwierz: Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której wierzyciele byliby bezradni
Rozmowa z Janem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym jak dłużnicy unikają płacenia zobowiązań i w jaki sposób prawo broni wierzycieli przed takimi działaniami.
Jan Ciećwierz: Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której wierzyciele byliby bezradni
Co może być przedmiotem cesji?
Kilka krytycznych uwag pod adresem uchwały Sądu Najwyższego.
Co może być przedmiotem cesji?
Odpowiedzialność nabywcy za długi przejętego przedsiębiorstwa
W praktyce obrotu gospodarczego coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik wyzbywa się majątku, aby uniemożliwić wierzycielowi zaspokojenie wierzytelności lub zmniejszyć poziom tego zaspokojenia.
Odpowiedzialność nabywcy za długi przejętego przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Decydując się na spadkobranie, zarówno testamentowe, jak i ustawowe, musimy pamiętać o tym, że przyjmujemy na siebie zarówno ogół praw, jak i obowiązków zmarłego istniejących w chwili jego śmierci.
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Komornik sprawdzi online stan posiadania dłużnika - na razie za naszą zachodnią granicą
Z początkiem stycznia 2013 roku weszła w życie niemiecka ustawa reformująca sposób ujawnienia majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Komornik sprawdzi online stan posiadania dłużnika - na razie za naszą zachodnią granicą
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Wyzbycie się składników majątku, tak by powód nie mógł uzyskać na nich zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądem, może być uznane za przestępstwo – nawet jeżeli nie zostało jeszcze wydane orzeczenie stwierdzające istnienie obowiązku dłużnika.
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Transgraniczne dochodzenie drobnych roszczeń
Od 1 stycznia 2009 roku wierzyciele dochodzący w ramach UE roszczeń nieprzekraczających 2000 euro mają do dyspozycji, obok dotychczas istniejących procedur, także europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.
Transgraniczne dochodzenie drobnych roszczeń