ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona wierzycieli

Europejskie postępowanie nakazowe
Już od sześciu lat niesporne długi od zagranicznych kontrahentów można odzyskiwać w tzw. europejskim postępowaniu nakazowym, które znacznie uprościło i przyspieszyło transgraniczne postępowania w sprawie drobnych roszczeń.
Europejskie postępowanie nakazowe
Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty, jak go wyegzekwować i jakie możliwości ma dłużnik, przeciwko któremu wydano taki nakaz.
Europejski nakaz zapłaty w praktyce
Wierzyciel bardziej chroniony niż dłużnik
Ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu w kontekście regulacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Wierzyciel bardziej chroniony niż dłużnik
Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego
Znaczenie oświadczeń i zapewnień sprzedającego złożonych w ramach transakcji dotyczącej sprzedaży praw udziałowych.
Oświadczenia i zapewnienia sprzedającego
Dłużnik powinien szybko zaliczyć spłatę na poczet odsetek
Często dług składa się z należności głównej i odsetek. Zdarza się, że dłużnik przesyła wierzycielowi pieniądze, lecz nie wskazuje, na pokrycie jakiej części zobowiązań chce je przeznaczyć. Według jakich zasad należy zarachować takie wpłaty?
Dłużnik powinien szybko zaliczyć spłatę na poczet odsetek
Komornik nie zawsze złoży wniosek o wykreślenie ostrzeżenia
Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego komornik ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji. Nie dotyczy to jednak wszystkich postępowań egzekucyjnych.
Komornik nie zawsze złoży wniosek o wykreślenie ostrzeżenia
Egzekwowanie należności w transakcjach handlowych
Nie tylko na etapie zabezpieczania umowy i ewentualnego dochodzenia należności z transakcji handlowych należy zwrócić uwagę na szereg szczegółowych kwestii. Podobnie rzecz się ma z egzekwowaniem należności.
Egzekwowanie należności w transakcjach handlowych
Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności
Jedną z popularniejszych form udzielenia zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Dokonuje się ono poprzez jednostronnie zobowiązującą czynność prawną poręczyciela z wierzycielem.
Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności
Zaspokajanie należności w postępowaniu nakazowym
Jeżeli przedsiębiorcy nie udało się uzyskać zabezpieczenia należności, konieczne może być rozpoczęcie sporu sądowego. Szczególnie przydatny jest wówczas tryb postępowania nakazowego, który jest trybem w pewnym sensie przyspieszonym.
Zaspokajanie należności w postępowaniu nakazowym
Jan Ciećwierz: Także w kontaktach handlowych obowiązuje zasada "pragniesz pokoju, szykuj się do wojny"
Rozmowa z Janem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, o potrzebie zabezpieczania należności handlowych.
Jan Ciećwierz: Także w kontaktach handlowych obowiązuje zasada "pragniesz pokoju, szykuj się do wojny"
Sprzedaż nieruchomości zagrożonej zajęciem
Udaremniać wykonanie orzeczenia sądu można nawet wtedy, gdy orzeczenie to jeszcze nie istnieje.
Sprzedaż nieruchomości zagrożonej zajęciem
Do czego mogą służyć akcje?
Na przykład do ochrony roszczeń wierzyciela. W tym celu trzeba ustanowić na nich zabezpieczenie. Akcje mogą być przedmiotem zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, a także przewłaszczenia na zabezpieczenie i blokady.
Do czego mogą służyć akcje?