ochrona wierzycieli | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona wierzycieli

Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w długo oczekiwanym wyroku orzekł, że zakup wierzytelności za cenę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT.
Zakup wierzytelności w celu ich windykacji poza zakresem opodatkowania VAT
Przerwanie przedawnienia wobec dłużnika osobistego nieskuteczne wobec dłużnika rzeczowego
Sam fakt przedawnienia wierzytelności głównej (kredytu) nie uniemożliwia jednak dochodzenia tego kredytu od dłużnika rzeczowego pod warunkiem, że roszczenie wobec niego o spłatę kredytu się nie przedawniło. Są to bowiem dwa różne roszczenia.
Przerwanie przedawnienia wobec dłużnika osobistego nieskuteczne wobec dłużnika rzeczowego
Podstawienie wierzytelności hipotecznej w praktyce
Prawie rok temu pisaliśmy o wprowadzonej nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece możliwości zastąpienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością przy zachowaniu tej samej hipoteki. Pora podsumować pierwsze doświadczenia.
Podstawienie wierzytelności hipotecznej w praktyce
O czym należy pamiętać przy zastrzeganiu prawa własności rzeczy sprzedanej
Sprzedający może zabezpieczyć zapłatę ceny za rzeczy ruchome, zastrzegając ich własność w umowie sprzedaży, nawet jeżeli zostaną kupującemu wydane. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie i opatrzona datą pewną (art. 589 i n. Kodeksu cywilnego).
O czym należy pamiętać przy zastrzeganiu prawa własności rzeczy sprzedanej
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Procesowe skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu są uzależnione od tego, czy ustanowiono dla upadłego zarząd własny masą upadłości, czy też upadły pozbawiony został prawa zarządu.
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Upadłość likwidacyjna, gdy upadły jest powodem, skutkuje zawieszeniem procesu o wierzytelność do czasu podjęcia przez syndyka decyzji o wstąpieniu do postępowania. Gdy upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu.
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
O interes wierzycieli w postępowaniu upadłościowym najlepiej mogą zadbać sami wierzyciele. Dlatego zarówno w upadłości likwidacyjnej jak i w upadłości układowej warto jest powołać radę wierzycieli.
Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
Zapis windykacyjny, czyli zmiany w prawie spadkowym
Możliwość zapisania przedsiębiorstwa konkretnej osobie pozwoli uniknąć długotrwałych postępowań spadkowych, utrudniających bieżące funkcjonowanie spółki.
Zapis windykacyjny, czyli zmiany w prawie spadkowym
Obrót wierzytelnościami nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT
Dla polskich podatników profesjonalnie zajmujących się obrotem wierzytelnościami wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE może oznaczać opodatkowanie niektórych transakcji mniej korzystnym podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Obrót wierzytelnościami nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT
Notarialny Rejestr Testamentów - przydatny również dla wierzycieli
Uruchomiony przez Krajową Radę Notarialną Notarialny Rejestr Testamentów umożliwi szybsze odnalezienie testamentu i ustalenie kręgu następców prawnych spadkodawcy.
Notarialny Rejestr Testamentów - przydatny również dla wierzycieli
Gdy dłużnik wyzbywa się majątku
Jeżeli dłużnik z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się majątku na rzecz osoby trzeciej, wierzyciel może wytoczyć tzw. skargę pauliańską. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba trzecia zdążyła już zbyć uzyskane dobra?
Gdy dłużnik wyzbywa się majątku
Europejski nakaz zapłaty
Jak dochodzić bezspornych roszczeń pieniężnych od zagranicznych kontrahentów, wyjaśnia Anna Zielińska z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Europejski nakaz zapłaty