administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć
Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej nie podlega kontroli sądów, zatem wystąpienie ze skargą na tę czynność jest niedopuszczalne. Mimo to osobie, która nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, przysługują inne środki ochrony prawnej.
Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć
Nowelizacja p.p.s.a. obejmie także już wszczęte postępowania
Wchodząca w życie 15 sierpnia 2015 r. największa do tej pory nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi będzie mieć wpływ również na postępowania wszczęte przed jej wejściem w życie.
Nowelizacja p.p.s.a. obejmie także już wszczęte postępowania
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Akt prawa miejscowego można zaskarżyć, nawet jeśli już nie obowiązuje, co więcej – obowiązywał krótko, a na jego podstawie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej.
Uchyloną uchwałę rady gminy też można zaskarżyć
Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
O tym, czy skarżącemu przysługuje ponowna skarga na dany akt prawa miejscowego, decyduje każdorazowo zakres poprzedniego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego oraz zmiana sytuacji prawnej skarżącego.
Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może być jej zbycie. Na skutek sprzedaży takiej nieruchomości przestaje istnieć tytuł prawny, który umożliwiałby restytucję prawa własności. Organy administracji publicznej nie mają kompetencji do orzekania odnośnie do własności prywatnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie.
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Obecna regulacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Prawa pocztowego jest na tyle zawiła, że nie można z miejsca odrzucać pisma wniesionego za pośrednictwem innego operatora niż operator wyznaczony. Kłóci się to bowiem z ochroną konstytucyjnego prawa do sądu.
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Sąd administracyjny wyrokiem zastąpi decyzję
Prawdopodobnie najważniejszą, choć jednocześnie najbardziej kontrowersyjną zmianą wynikającą z ogłoszonej niedawno nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest umożliwienie sądom administracyjnym merytorycznego orzekania.
Sąd administracyjny wyrokiem zastąpi decyzję
WSA będzie mógł samodzielnie uwzględnić skargę kasacyjną
Opublikowana niedawno nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje, że wojewódzki sąd administracyjny, od którego wyroku złożona zostanie skarga kasacyjna, będzie mógł samodzielnie tę skargę uwzględnić.
WSA będzie mógł samodzielnie uwzględnić skargę kasacyjną
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadza związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi, jeśli skarga dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej.
Zarzuty do interpretacji podatkowej będą wiązać sąd
Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej
Uchwaloną nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozszerza się zakres związania oceną prawną i wskazaniami co do sposobu załatwienia sprawy przez organ administracji. Powinno się to przyczynić do szybszego załatwiania spraw.
Ocena prawna i wskazania co do załatwienia sprawy będą wiązać szerzej
Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady
Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znacząco modyfikuje zasady prowadzenia jednego z postępowań szczególnych – postępowania uproszczonego.
Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady
Nowe kompetencje referendarzy sądowych
W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi referendarze sądowi zyskają szereg nowych uprawnień. Modyfikacji ulegną także zasady zaskarżania wydawanych przez nich orzeczeń.
Nowe kompetencje referendarzy sądowych