administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Kiedy organ administracji pozostawia nasze podanie bez rozpoznania
Co można zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorca albo obywatel zwraca się do organu administracji z wnioskiem o załatwienie konkretnej sprawy, ale wniosek ten pozostaje bez rozpoznania?
Kiedy organ administracji pozostawia nasze podanie bez rozpoznania
Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie
Przedsiębiorcy, jak i inne osoby, które będąc stronami postępowań administracyjnych mają regularny kontakt z urzędami z pewnością uznają za przydatny opublikowany niedawno tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie
Grzywna dla organu administracji
Skarga do sądu administracyjnego jest dostępnym dla strony instrumentem pozwalającym na kontrolę działalności organów administracji publicznej. O jej dopuszczalności i ewentualnym odrzuceniu decydować więc musi sąd, nie sam organ administracji.
Grzywna dla organu administracji
Język urzędowy przyjazny obywatelom
Pisma urzędowe powinny być pisane zrozumiałym językiem. Jest to podmiotowe prawo obywateli, wynikające z prawa do dobrej administracji. Zrozumiałość pism dowodzi też szacunku państwa do obywatela, mówili uczestnicy pierwszego Kongresu Języka Urzędowego.
Język urzędowy przyjazny obywatelom
Koszty egzekucji w postępowaniu administracyjnym
W obecnym stanie prawnym opłaty za czynności egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym są faktycznie ukrytym podatkiem, co narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, uważa rzecznik praw obywatelskich.
Koszty egzekucji w postępowaniu administracyjnym
Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
Sądy i urzędy zwykle żądają legalizacji dokumentów urzędowych wystawionych w innych państwach lub nadania im klauzuli apostille, tymczasem nie zawsze jest to potrzebne.
Wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
Strona powinna, ale organ musi
Niedawna nowelizacja k.p.a. zobowiązuje strony do wykazywania aktywności w toku sprawy i proponowania potencjalnych dowodów. Obowiązek zebrania i rozważenia całości materiału dowodowego nadal spoczywa jednak na organie administracji.
Strona powinna, ale organ musi
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Od kwietnia będzie można zaskarżyć nie tylko bezczynność administracji, ale też nadmierną i długotrwale nieuzasadnioną przewlekłość postępowań. Opieszały organ będzie mógł zostać ukarany grzywną.
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego