administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Strona musi mieć możliwość uzyskania kopii akt sprawy
Organ nie może odmówić stronie sporządzenia kserokopii z akt sprawy. Nie zawsze jednak musi się to odbywać na koszt administracji publicznej – może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty przez wnioskodawcę.
Strona musi mieć możliwość uzyskania kopii akt sprawy
Prawo dostępu do informacji publicznych a koszty dodatkowe
Pozyskiwanie informacji publicznych co do zasady jest bezpłatne. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawodawca udzielił bowiem organom upoważnienia do nakładania opłat dodatkowych, co jest różnie interpretowane.
Prawo dostępu do informacji publicznych a koszty dodatkowe
Prawo unijne nie obejmuje wszystkich konwencji międzynarodowych
Zarzut naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, który jest podstawą do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu administracyjnego, nie obejmuje naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Prawo unijne nie obejmuje wszystkich konwencji międzynarodowych
Wady decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Nie każda wada decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego stanowi postawę do stwierdzenia jej nieważności.
Wady decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny podjął niedawno uchwałę, którą wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu administracyjnego pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym
Elektroniczne pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
11 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, istotnie rozszerzająca możliwość zastosowania w tym postępowaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy ona m.in. pełnomocnictwa.
Elektroniczne pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Czy osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo zawsze ma prawo poznać przyczyny odmowy?
Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Kiedy sprawa w urzędzie za długo trwa
Pytanie, co można z tym zrobić, można usłyszeć z ust osób, które uczestniczą w takich sprawach administracyjnych. Prostego remedium na czas trwania postępowań administracyjnych nie ma, ale można rozważyć zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania.
Kiedy sprawa w urzędzie za długo trwa
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Udostępnienie informacji publicznej jest nieodpłatne. Jeśli konieczne jest jej przekształcenie w inną formę i poniesienie dodatkowych kosztów, organ może pobrać opłatę im odpowiadającą, ale nie ma podstaw do uchwalenia „taryfikatora” w tym zakresie.
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadziła narzędzia umożliwiające unifikację Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Czy skorzystają z nich podmioty, które prowadzą BIP?
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie
Taki wniosek płynie z grudniowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wpierw sąd oczywiście wezwie stronę do uzupełnienia skargi o brakujący odpis, lecz jeśli strona tego braku nie uzupełni, skarga będzie odrzucona.
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie