Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.

W dniu 14 maja br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 658 opublikowana została ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jest to bez wątpienia największa nowelizacja p.p.s.a. od czasu uchwalenia tej regulacji – w treści ustawy nowelizującej przewidziano ponad 80 zmian obowiązujących obecnie przepisów. Co więcej, zmiany w dużej mierze będą stosowane również do spraw w toku (vide art. 2 ustawy nowelizującej).

Wśród zmian, które wejdą w życie 15 sierpnia 2015 roku (wobec przewidzianego przez ustawodawcę trzymiesięcznego vacatio legis), są zmiany bardzo istotne. Można tu wskazać m.in.:

  • wprowadzenie możliwości merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne,
  • zmiany co do zakresu związania wskazaniami sądu,
  • możliwość uwzględnienia skargi kasacyjnej jeszcze przez wojewódzki sąd administracyjny bez przekazywania sprawy do NSA,
  • nowe podstawy rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Zmiany te, jak można już teraz przewidywać, bardzo istotnie wpłyną na kształt i przebieg postępowania przed sądami administracyjnymi. Dlatego jedno z najbliższych wydań naszego portalu (3 czerwca br.) poświęcimy w całości tej nowelizacji.

dr Maciej Kiełbowski, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy