administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Czy osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo zawsze ma prawo poznać przyczyny odmowy?
Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Kiedy sprawa w urzędzie za długo trwa
Pytanie, co można z tym zrobić, można usłyszeć z ust osób, które uczestniczą w takich sprawach administracyjnych. Prostego remedium na czas trwania postępowań administracyjnych nie ma, ale można rozważyć zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania.
Kiedy sprawa w urzędzie za długo trwa
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Udostępnienie informacji publicznej jest nieodpłatne. Jeśli konieczne jest jej przekształcenie w inną formę i poniesienie dodatkowych kosztów, organ może pobrać opłatę im odpowiadającą, ale nie ma podstaw do uchwalenia „taryfikatora” w tym zakresie.
Nie ma podstaw dla "taryfy opłat" za informacje publiczne
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadziła narzędzia umożliwiające unifikację Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Czy skorzystają z nich podmioty, które prowadzą BIP?
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie
Taki wniosek płynie z grudniowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wpierw sąd oczywiście wezwie stronę do uzupełnienia skargi o brakujący odpis, lecz jeśli strona tego braku nie uzupełni, skarga będzie odrzucona.
Brak odpisu skargi do sądu administracyjnego uzasadnia jej odrzucenie
Akta zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowią informacji publicznej
Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno uchwałę, która wskazuje, że żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Akta zakończonego postępowania przygotowawczego nie stanowią informacji publicznej
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Kiedy organ administracji pozostawia nasze podanie bez rozpoznania
Co można zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorca albo obywatel zwraca się do organu administracji z wnioskiem o załatwienie konkretnej sprawy, ale wniosek ten pozostaje bez rozpoznania?
Kiedy organ administracji pozostawia nasze podanie bez rozpoznania
Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie
Przedsiębiorcy, jak i inne osoby, które będąc stronami postępowań administracyjnych mają regularny kontakt z urzędami z pewnością uznają za przydatny opublikowany niedawno tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego dostępny elektronicznie
Grzywna dla organu administracji
Skarga do sądu administracyjnego jest dostępnym dla strony instrumentem pozwalającym na kontrolę działalności organów administracji publicznej. O jej dopuszczalności i ewentualnym odrzuceniu decydować więc musi sąd, nie sam organ administracji.
Grzywna dla organu administracji
Język urzędowy przyjazny obywatelom
Pisma urzędowe powinny być pisane zrozumiałym językiem. Jest to podmiotowe prawo obywateli, wynikające z prawa do dobrej administracji. Zrozumiałość pism dowodzi też szacunku państwa do obywatela, mówili uczestnicy pierwszego Kongresu Języka Urzędowego.
Język urzędowy przyjazny obywatelom
Koszty egzekucji w postępowaniu administracyjnym
W obecnym stanie prawnym opłaty za czynności egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym są faktycznie ukrytym podatkiem, co narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, uważa rzecznik praw obywatelskich.
Koszty egzekucji w postępowaniu administracyjnym