administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Wchodząca w życie 1 czerwca br. nowelizacja wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego instytucję milczącego załatwienia sprawy. Instytucja ta, znana polskiemu prawu, nie była przed zmianą regulowana w samym kodeksie. Ma ona przeciwdziałać bezczynności organu i przyczyniać się do przyspieszenia postępowania.
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Uproszczone postępowanie administracyjne
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w trybie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. jest ustanowienie szczególnego trybu postępowania o charakterze uproszczonym. Ma ono poprawić sprawność i szybkość działania organów administracji publicznej w określonych kategoriach spraw, a tym samym zwiększyć skuteczność aparatu urzędniczego.
Uproszczone postępowanie administracyjne
Zmiany w administracyjnych karach pieniężnych
Kary pieniężne są jedną z najbardziej dotkliwych i, co za tym idzie, najczęściej stosowanych sankcji administracyjnych. Mimo to do tej pory nie sformułowano ogólnych reguł dotyczących ich nakładania i wymierzania – wprowadza je dopiero najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zmiany w administracyjnych karach pieniężnych
Europejska współpraca administracyjna
W znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego znalazł się dział regulujący zasady europejskiej współpracy administracyjnej.
Europejska współpraca administracyjna
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym
Wchodząca niedługo w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza także pewne zmiany w innych ustawach, m.in. w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodaje do niego nowy środek, z którym może wystąpić strona do sądu administracyjnego – sprzeciw.
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
W niedawnej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenia pasażerów o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład wynikające z przepisów unijnych ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ma prawa brać pod uwagę przedawnienia takich roszczeń, rozpatrując skargi pasażerów. Kto ma rację?
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
Termin liczymy od pierwszego doręczenia
Jeśli strona w postępowaniu przed organami administracji jest reprezentowana przez kilku pełnomocników, a organ postanowi doręczyć pismo im wszystkim, mogą powstać wątpliwości, od którego doręczenia należy liczyć termin na wniesienie środka zaskarżenia. Niedawne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje właściwe rozwiązanie tego problemu.
Termin liczymy od pierwszego doręczenia
Inicjowanie postępowania uchwałodawczego NSA
Choć formalnie kompetencję do wszczęcia postępowania uchwałodawczego Naczelnego Sądu Administracyjnego posiadają nieliczne podmioty (m.in. Prezes NSA, Prokurator Generalny czy Rzecznik Praw Obywatelskich), to jednak również inne jednostki (w szczególności strony postępowań sądowoadministracyjnych) mogą doprowadzić do wydania odpowiedniej uchwały przez NSA, korzystając z ich pośrednictwa.
Inicjowanie postępowania uchwałodawczego NSA
Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lutym br. opublikowany został projekt od dawna zapowiadanej ustawy, która ułatwić ma prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców zawiera przede wszystkim szereg zasad, które, zgodnie z zamiarem projektodawcy, znajdą zastosowanie w postępowaniach administracyjnych już od 1 września 2017 r.
Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Szykuje się duża zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego
Po drugim czytaniu w Sejmie jest obecnie projekt dużej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która może wprowadzić sporo istotnych zmian w procedurze postępowania przed organami administracji.
Szykuje się duża zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Rozstrzygnięcia sądów najwyższych instancji są – zarówno od strony prawnej, jak i faktycznej – ważną wskazówką dotyczącą orzekania w poszczególnych sprawach. Niektórym takim orzeczeniom przysługuje też szersza moc wiążąca. Niedawna uchwała siedmiu sędziów NSA dodaje do tego nowy element – określa, od kiedy dokonana w niej wykładnia prawa jest wiążąca dla innych sądów.
Wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia
Decyzja wydana w postępowaniu wznowieniowym może stanowić rażące naruszenie prawa
Co do zasady, tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego są niekonkurencyjne wobec siebie. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał jednak niedawno, że poważne wadliwości decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym mogą być zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa.
Decyzja wydana w postępowaniu wznowieniowym może stanowić rażące naruszenie prawa