zmiany w prawie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zmiany w prawie

Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych
Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania operacji na udziałach/akcjach poprzez ich umarzanie.
Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
22 grudnia 2010 roku, po 14-dniowym vacatio legis, weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki niej dłużnik będzie mógł uzupełnić wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie siedmiu dni, dotrzymując pierwotnego terminu złożenia.
Będzie łatwiej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
Do końca 2010 roku należało usunąć i unieszkodliwić związki PCB lub urządzenia, które je zawierają. Od 1 stycznia za ich nieusunięcie grozi m.in. kara grzywny albo areszt.
Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
Hipoteka: najważniejsze zmiany
20 lutego wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 131, poz.1075). Przewiduje ona liczne modyfikacje dotyczące istoty hipoteki i sposobu korzystania z tego zabezpieczenia
Hipoteka: najważniejsze zmiany
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
23 grudnia 2010 r. prezydent podpisał nową ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym sposobie świadczenia transportowych usług publicznych.
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców
Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.
Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców
Prezent od Trzech Króli
1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw, ustanawiająca nowy dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli (6 stycznia).
Prezent od Trzech Króli
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Obowiązkowe przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych będzie niemałym wyzwaniem nie tylko dla gmin, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców odbierających te odpady od mieszkańców.
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Korytarze przesyłowe sposobem na przyspieszenie realizacji inwestycji liniowych?
Planów związanych z modernizacją czy budową infrastruktury sieciowej jest sporo, ale na przeszkodzie stoją długotrwałe procedury administracyjne. Światełkiem w tunelu jest projekt ustawy pozwalającej ustanowić wydzielony prawnie korytarz przesyłowy.
Korytarze przesyłowe sposobem na przyspieszenie realizacji inwestycji liniowych?
Unia nalega, by Polska pociągała do odpowiedzialności podmioty zbiorowe
Obecna, powszechnie krytykowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest właściwie martwa. Cała nadzieja w szykowanej nowelizacji.
Unia nalega, by Polska pociągała do odpowiedzialności podmioty zbiorowe
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej regulacje prawa holdingowego (koncernowego, grup spółek) i normującej relacje prywatnoprawne pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi.
Grupy kapitałowe tylko jawne?
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie
Dzięki nowej definicji przesyłu niektóre gazociągi wysokociśnieniowe zostaną uznane za gazociągi dystrybucyjne, których nie dotyczą restrykcyjne regulacje.
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie