zmiany w prawie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zmiany w prawie

Przyjęto dyrektywę AIFM
Dyrektywa została przyjęta, ale trzeba się liczyć z pewnymi niezamierzonymi konsekwencjami, mówi Christopher Garner, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Przyjęto dyrektywę AIFM
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
8 listopada br. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie emisji z obiektów przemysłowych, uchwaloną w lipcu bieżącego roku przez Parlament Europejski. Dyrektywa zastępuje siedem obecnie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych.
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
15 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające rodzaje przedsięwzięć, przed których realizacją konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zanim będzie można uzyskać określone decyzje „budowlane”.
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Komisja Europejska chce współfinansowania sekwestracji CO2
3 listopada 2010 roku Komisja Europejska wydała decyzję ustanawiającą kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2.
Komisja Europejska chce współfinansowania sekwestracji CO2
Koniec bezkarnych opóźnień w płatnościach?
Nowa dyrektywa UE regulująca kwestie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych zapewni lepszą ochronę wierzycielom.
Koniec bezkarnych opóźnień w płatnościach?
Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego?
Projekt nowej ustawy o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych zakłada refundację tzw. środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o ile udokumentowane zostaną ich korzyści zdrowotne.
Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego?
Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku
Od 1 stycznia 2011 roku ze zwolnienia z podatku VAT korzystać będą mogły tylko świadczenia odpowiadające nowej definicji usług medycznych, zawartej w zmienionych przepisach ustawy o VAT.
Zmiany w opodatkowaniu VAT usług medycznych po 1 stycznia 2011 roku
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Ponad rok po uchwaleniu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Ministra Środowiska do tej ustawy.
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Kiedy instytucja finansowa ujawni organom kontroli skarbowej dane identyfikujące posiadacza rachunku bankowego? Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy analizuje nowy art. 7d ust. 1 Ustawy o kontroli skarbowej.
Nowe uprawnienia organów kontroli skarbowej
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Poszerzony został katalog wykroczeń, za które inspektorzy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu.
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa
Z końcem lipca 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o kontroli skarbowej. Na uwagę zasługuje art. 7c rozszerzający obowiązki przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji organom kontroli skarbowej.
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa