zmiany w prawie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zmiany w prawie

Będą zmiany w prawie geologicznym i górniczym
15 marca 2011 roku Rada Ministrów przyjęła projekt założeń zmian w prawie geologicznym i górniczym związanych z implementacją przepisów wspólnotowych w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Będą zmiany w prawie geologicznym i górniczym
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Nowe przepisy dotyczące ciasteczek
Zgoda na instalację cookies – domyślna, świadoma czy wymagana każdorazowo? Zmiana dyrektywy o e-prywatności może przysporzyć sporo kłopotu polskiemu ustawodawcy.
Nowe przepisy dotyczące ciasteczek
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł karać grzywną za niewykonanie wydanych przez siebie decyzji. Doprecyzowana została też możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Strona powinna, ale organ musi
Niedawna nowelizacja k.p.a. zobowiązuje strony do wykazywania aktywności w toku sprawy i proponowania potencjalnych dowodów. Obowiązek zebrania i rozważenia całości materiału dowodowego nadal spoczywa jednak na organie administracji.
Strona powinna, ale organ musi
Będą zmiany w przepisach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
We wtorek, 15 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Będą zmiany w przepisach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Trzeci pakiet liberalizacyjny dopuszcza istnienie kilku operatorów elektroenergetycznego i gazowego systemu przesyłowego. Dotychczas, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, istniał tylko jeden operator dla każdego z tych systemów.
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Bardziej przejrzysty obrót hurtowy energią elektryczną i gazem ziemnym
Trzeci pakiet liberalizacyjny w połączeniu z przygotowywanym właśnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady powinien zapewnić całościową kontrolę rynku derywatów energetycznych.
Bardziej przejrzysty obrót hurtowy energią elektryczną i gazem ziemnym
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Opisywana już przez nas nowelizacja nie wprowadza wprawdzie rewolucyjnych zmian, ale na pewno będzie miała wpływ na praktykę urzędów, zwłaszcza w tak skomplikowanych postępowaniach jak te dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Lżejsze życie po kredycie
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o kredycie konsumenckim. Zakłada on, że konsument będzie musiał mieć zapewniony dostęp do wszystkich istotnych informacji jeszcze przed zawarciem umowy, a informacje w reklamach będą standaryzowane.
Lżejsze życie po kredycie
Czas zmienić statut
Organizacje pożytku publicznego do 11 marca mają czas na dostosowanie statutu do nowych wymagań przewidzianych w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czas zmienić statut
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Od kwietnia będzie można zaskarżyć nie tylko bezczynność administracji, ale też nadmierną i długotrwale nieuzasadnioną przewlekłość postępowań. Opieszały organ będzie mógł zostać ukarany grzywną.
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego