zmiany w prawie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zmiany w prawie

Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
28 kwietnia 2011 roku po burzliwych dyskusjach Sejm uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa wzbudzająca wiele kontrowersji została teraz skierowana do Senatu.
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Pozwolenie od prezesa URPL, nie od ministra zdrowia
Wraz ze zmianą organu właściwego do wydawania pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu powinien się skrócić czas potrzebny na uzyskanie takiego pozwolenia.
Pozwolenie od prezesa URPL, nie od ministra zdrowia
Nowe prawo prywatne międzynarodowe
16 maja wejdzie w życie nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r., która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe.
Nowe prawo prywatne międzynarodowe
Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
28 kwietnia br. sejm uchwalił nową ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Po jakim okresie firma będzie mogła zacząć sprzedawać zamienniki leków oryginalnych
Leki generyczne to zamienniki leku oryginalnego. Czy ich sprzedaż będzie możliwa po zakończeniu 10-letniego okresu chroniącego dokumentację leku oryginalnego (innowacyjnego)?
Po jakim okresie firma będzie mogła zacząć sprzedawać zamienniki leków oryginalnych
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Kolejne podejście do ustawy antyodorowej
30 kwietnia br. mija termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Jest to kolejne, po ponad dwuletniej przerwie, podejście do tego tematu.
Kolejne podejście do ustawy antyodorowej
Prowadzenie badań klinicznych po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
Po wielu zmianach i dyskusjach uchwalono nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która w części dotyczy prowadzenia badań klinicznych. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 maja.
Prowadzenie badań klinicznych po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Był preparat, jest mieszanina
8 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przyjęta przez Sejm 25 lutego 2011 roku (Dz. U. nr 63, poz. 322). Zmian jest sporo, ale nie są one rewolucyjne.
Był preparat, jest mieszanina
Więcej czynów przeciwko środowisku karanych
25 marca 2011 roku Sejm przyjął projekt przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy zmieniającej Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy i przekazał go Senatowi do dalszych prac.
Więcej czynów przeciwko środowisku karanych
Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?
Coraz realniejszych kształtów nabiera wizja spółki z o.o. bez kapitału zakładowego albo z kapitałem zakładowym w symbolicznej wysokości, na wzór rozwiązań przyjętych w systemach common law.
Czy wypłaty na rzecz wspólników nie będą ograniczane wysokością kapitału zakładowego?