Czy będzie możliwość refundowania produktów zaliczanych do żywnościowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy będzie możliwość refundowania produktów zaliczanych do żywnościowych

Czy szczególne rodzaje żywności mogą być refundowane?

Tak, oprócz produktów leczniczych refundacją z budżetu państwa mają być objęte również niektóre środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Umożliwienie pacjentom zakupu po niższej cenie nie tylko leków czy wyrobów medycznych, ale także niektórych środków żywnościowych wpisuje się w realizację profilaktyki zdrowotnej i stwarza szansę biznesową dla branży żywnościowej.
W nowej ustawie o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku, wprowadzona jest możliwość refundacji tzw. środków dietetycznych oraz preparatów przeznaczonych do początkowego oraz dalszego żywienia niemowląt. Oznacza to, że nie wszystkie środki notyfikowane do Głównego Inspektora Sanitarnego będą mogły być objęte refundacją. Przykładowo refundacją nie zostaną objęte produkty wspomagające intensywny wysiłek fizyczny.
Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego to ściśle określona w prawie żywnościowym kategoria produktów, które swoim składem lub sposobem przygotowania wyraźnie różnią się od żywności powszechnie spożywanej i są odpowiednie dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych. Środki te podlegają odrębnym przepisom dotyczącym znakowania, składu oraz wprowadzania do obrotu, w szczególności wymagają zgłoszenia do Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wprowadzenie możliwości refundowania również produktów klasyfikowanych jako żywność to szansa dla sektora żywnościowego. Jednak aby ją dobrze wykorzystać, firmy z tego sektora będą musiały przygotować rzetelnie uzasadnioną dokumentację potwierdzającą korzyści zdrowotne, jakie odniosą pacjenci spożywający ich produkty.
Nie będzie to łatwe, bo wymogi formalne i materialne dla wniosków są wysokie, konkurencja jest duża, a budżet na refundację ograniczony. Warto pamiętać, że w przypadku odmowy ministra zdrowia firmie będzie przysługiwała procedura odwoławcza.
Joanna Krakowiak, Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Tekst ukazał się 4 sierpnia 2011 roku w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej