Weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2

Prowadzący instalacje, które będą objęte systemem handlu emisjami od roku 2013, mają tylko 9 dni na uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695).
Ustawa, o której szerzej pisaliśmy w poprzednich wydaniach Portalu, zastąpiła ustawę z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 nowej ustawy już 30 czerwca br., a więc zaledwie po 9 dniach jej obowiązywania, upłynie termin, w którym prowadzący instalacje nieobjęte dotychczas systemem handlu emisjami, a które znajdą się w nim w roku 2013, winni uzyskać zezwolenia na uczestnictwo w tym systemie.
Obowiązek ten dotyczy szeregu instalacji przemysłowych wymienionych w części B załącznika do ustawy, w tym m.in. instalacji spalania paliw (z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych) o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, instalacji do rafinacji ropy naftowej, produkcji koksu, pierwotnego aluminium, a także instalacji związanych z procesem tzw. sekwestracji dwutlenku węgla (zob. artykuł z listopada 2011 roku).
Jeszcze krótszy termin został zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem operatorzy statków winni złożyć wnioski o przyznanie uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy rozpoczynający się z początkiem 2012 roku niezwłocznie po wejściu ustawy w życie.
Wydaje się, że zawarcie w przywołanym przepisie odwołania do nieoznaczonego terminu składania wniosków może w praktyce nasuwać wątpliwości interpretacyjne i stać się podstawą odwołań, a nawet roszczeń tych operatorów statków powietrznych, których wnioski zostałyby uznane za złożone z naruszeniem ustawowego terminu.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy