Będą zmiany w przepisach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Będą zmiany w przepisach dotyczących handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

We wtorek, 15 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
Planowane zmiany mają na celu głównie:
  • ułatwienie polskim przedsiębiorcom obrotu uprawnieniami do emisji w ramach systemu wspólnotowego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących handlu uprawnieniami w zakresie implementacji dyrektywy 2003/87/WE.
Zmiany wprowadzane przez nową ustawę nie będą rewolucyjne, bowiem uprawnienia do emisji będą, w odniesieniu do trwającego tzw. drugiego okresu rozliczeniowego (2008-2012), rozdzielane na tych samych zasadach co obecnie, czyli na podstawie krajowego planu. Inny będzie natomiast organ administrujący systemem handlu uprawnieniami do emisji. Obecnie odpowiedzialny jest za to Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), którego kompetencje przejmie istniejący już zresztą Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
Istotną zmianą jest natomiast włączenie do systemu handlu uprawnieniami, obok energetyki i przemysłu, także działalności lotniczej (co stanowi implementację zmienionych przepisów dyrektywy 2003/87/WE).
Zgodnie z projektem nowej ustawy ma zostać wprowadzona zasada swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji, dopuszczająca możliwość przenoszenia niewykorzystanych uprawnień między okresami rozliczeniowymi oraz poszczególnymi latami danego okresu rozliczeniowego.
W projekcie zawarto także regulacje dotyczące przekazywania uprawnień do emisji podmiotom realizującym projekty wspólnych wdrożeń (JI). Dla tych projektów ma zostać utworzona osobna rezerwa uprawnień.
Według założeń nowa ustawa ma obowiązywać już od 2012 roku, niemniej jednak na obecnym etapie prac legislacyjnych (projekt ustawy zostanie niebawem skierowany do sejmu) nie sposób przewidzieć, jakie będzie ostateczne brzmienie jej przepisów.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy